Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel

Gaálné Kalydy D, szerkesztő. Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel [Internet]. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; 2021 [idézi 2021. november 11.]. (Gaálné Kalydy D. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat; köt. 45 (120)). Elérhető: http://real-eod.mtak.hu/9889/

Tanulmányok: Monok István : Cui bono, seu cui prodest? Holl András : A tudományos

[…]Open Science : Nyílt tudomány magyar szemmel

Könyvtári (?) problémák

Monok I. Könyvtári (?) problémák [Internet]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia; 2020. 274 o. Elérhető: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19345/1/Monok_ktros_DOI2.pdf

Manapság, mi könyvtárosok sokszor úgy gondoljuk, hogy a szakmánkat érintő kérdések csak minket érdekelnek, képesek vagyunk hosszan búslakodni, majd egyöntetűen kinyilatkoztatni, hogy a világ a könyvek és könyvtárak által ment elébb és ez így lesz a jövőben is. Monok

[…]Könyvtári (?) problémák

A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században : válogatás a nemzetközi szakirodalomból

Nárai M, szerkesztő. A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században : válogatás a nemzetközi szakirodalomból [Internet]. Győr: Széchenyi István Egyetem; 2020. 249 o. Elérhető: https://szoc.sze.hu/images/e_kiadvanyok/SZE_2020_szoveggyujtemeny_online.pdf

Hiánypótló szöveggyűjteményt jelentetett meg tanszékünk A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században címmel. A kötet szerkesztője, tanszékünk egyetemi docense Nárai Márta volt. A kötetben szereplő

[…]A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században : válogatás a nemzetközi szakirodalomból

Orvosi Informatika 2020 : A XXXIII. Neumann Kollokvium konferenciakiadványa

Orvosi Informatika 2020 : A XXXIII. Neumann Kollokvium konferenciakiadványa [Internet]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem; 2020. 179 o. Elérhető: http://neumann-kollokvium.njszt.hu/NK_kiadvany_2020.pdf

Tartalomjegyzék (rövid közlemények)

Akut stroke betegutak irányítása, mint túlélési kockázati tényező………….. 12

Hirtelen szívhalál rizikóbecslés egyelvezetéses mobil EKG mérés alapján 18

Háromdimenziós virtuális környezet fejlesztése hanghatás alapú HCI és akadálymentesítési vizsgálatra …………………………………………………………..22

Mesterséges Intelligencia alapú diagnosztikai

[…]Orvosi Informatika 2020 : A XXXIII. Neumann Kollokvium konferenciakiadványa

A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció XX. századi fejlődésében

Winhoffer J. A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció XX. századi fejlődésében [Internet]. Budapest; 2017. 266 o. Elérhető: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12378/ertekezes.pdf;jsessionid=50BE42F693534C8E53B5B49D3B05B647?sequence=1

Napjainkban az egyre gyorsabban változó világban, az új társadalmi és politikai kihívások a haderővel és az egészségüggyel szemben is eddig ismeretlen elvárásokat támasztanak. Az aszimmetrikus hadviselés, a terjedő terrorizmus, a súlyosbodó migráns helyzet, és korunk egyéb új

[…]A katona-egészségügy szerepe a rehabilitáció XX. századi fejlődésében

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás : válogatott könyvtártudományi tanulmányok

Baráthné Hajdú Á, szerkesztő. Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás : válogatott könyvtártudományi tanulmányok [Internet]. Budapest: Magyar Könyvtárosok Egyesülete; 2020. 274 o. Elérhető: https://mek.oszk.hu/21500/21559/21559.pdf

A változó társadalmi, gazdasági, technológiai környezet, az információs társadalom és a globalizmus új elvárásokat támaszt a könyvtárosokkal, információszolgáltató szakemberekkel szemben. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a könyvtár- és információtudomány napjainkban az

[…]Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás : válogatott könyvtártudományi tanulmányok

Bioetikai Kódex : Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról

Egészségügyi Tudományos Tanács, szerkesztő. Bioetikai Kódex : Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról [Internet]. 2. bőv. kiad. Budapest: ÁEEK; 2019. 34 o. Elérhető: https://ett.aeek.hu/wp-content/uploads/2019/03/bioetikai_kodex_2.pdf

Az orvosbiológiai kutatások Bioetikai Kódexe nemcsak a szakembereknek, hanem az egész társadalomnak szól. Az abban felvetett etikai kérdések minden embert érdekelnek, mivel ezek a kutatások – közöttük is elsősorban a

[…]Bioetikai Kódex : Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról

Az élet kezdete és vége: bioetikai és szociáletikai tanulmányok

Ragadics T, Szűcs AA, szerkesztő. Az élet kezdete és vége:  bioetikai és szociáletikai tanulmányok [Internet]. Pécs: PPHF; 2019. 200 o. Elérhető: https://pphf.hu/wp-content/uploads/2021/03/pphf-e-library-az-elet-kezdete-es-vege.pdf

Mai világunkban egyszerre vannak jelen a mindennapi élet problémáira adott hatékony tudományos válaszok, valamint a tudomány és a technika fejlődése és a gazdasági növekedés által generált válságjelenségek, veszélyek és kockázatok. Fokozottan igaz

[…]Az élet kezdete és vége: bioetikai és szociáletikai tanulmányok

Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban

Molnár D, Horváth V, Nász A, Szabó A. Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban [Internet]. Pécs: Human Exchange Alapítvány; 2020. 208 o. Elérhető: https://efop189.gyir.hu/kutatas/Szerhasznalati_zavarok_pdf_isbn_k.pdf

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatalok szerhasználatának vizsgálata immár Magyarországon is több évtizedes múltra tekint vissza (Murányi, 2000;

[…]Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban

A szociális munka oktatásának módszertani kérdései

Vojtek É, Borda V, Erdős MB, szerkesztő. A szociális munka oktatásának módszertani kérdései [Internet]. Pécs: Pécsi Tudományegyetem; 2019. 330 o. Elérhető: http://szockepzes.hu/wp-content/uploads/2019/11/Kapcsolati_tanulas.pdf

E kötet létrejöttét egy aktuális pályázat teszi lehetővé, de több évtizedes fejlesztő munka inspirálta. A fejlesztések hátterében az állt, hogy a szociális munka területén soha nem lehetett pusztán a hagyományos frontális oktatási

[…]A szociális munka oktatásának módszertani kérdései