Ápolástörténet : elhivatottságtól a hivatásig. Az ápolás, az ápolásügy, és az ápolóképzés története Magyarországon

Oláh A, szerkesztő. Ápolástörténet : elhivatottságtól a hivatásig. Az ápolás, az ápolásügy, és az ápolóképzés története Magyarországon. [Internet]. [Budapest]; 2022. 282 o. Elérhető: http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/efop343/ElhivatottsagtolAHivatasig.pdf?fbclid=IwAR2I0vJO0x8-IIGiMBb5HSw97fNjN6XqF9bgGAK8-fq5Bu7cYahsxoObNDA

Miért is írtuk ezt a könyvet? Természetesen azért, mert fontosnak tartjuk ezt a témát, különösen ma, amikor az egészségügy, az egészségügyben dolgozók, az ápolás, gondozás naponta kap alaptalan vagy jogos, többnyire negatív kritikát. A pozitív dolgok csak ritkán kapnak nyilvánosságot. Különféle szakmai folyóiratok számára készült cikkekhez végzett levéltári, szakirodalmi kutatómunka, dokumentumok elemzése során az ápolás történetére vonatkozó ismeretek tárházára bukkantunk. Ekkor született meg az a gondolat, hogy nem szabad veszni hagynunk ezeket az anyagokat, nem merülhetnek a feledés homályába ezek az értékes kor- és szakmatörténeti dokumentumok, érdemes lenne ezek alapján megírni a magyar ápolás történetét, ahogyan az a fellelt forrásokból kibontakozik. Kiknek írtuk ezt a könyvet? Mindazoknak, akik szívesen megismerkednének az ápolás, gondozás kialakulásával, fejlődésével, az ápolás történetével olyan szerzők tollából, akik az elmúlt, akár 50- 60 évet személyesen, ebben a munkában résztvevőként, a hierarchia több szintjén dolgozóként élték meg. Könyvünkben áttekintjük a magyar ápolás és az ápolóképzés történetét, bemutatjuk az ápolás fejlődéséért tenni akaró és tenni tudó személyiségeket, akik példaértékű életútjukkal és tetteikkel motiválhatják napjaink ápolóit. Viharos történelmünkben sokan voltak, akikre méltán lehetünk büszkék. Ismertetjük a magyarországi egészségügyi szakképző intézmények kialakulását, átalakulását, főbb funkcióinak változását. Áttekintjük az egészségügyi szakképzés rendszerének fejlődését, rámutatunk azokra az összefüggésekre, amelyek felismerhetők az egészségügyi szakképzés koncepcionális kérdéseinek változása, valamint a 4 legfontosabb társadalompolitikai és szakmapolitikai változások között. Kitérünk arra a hatásra, amelyet a nemzetközi segítség, támogatás gyakorolt a magyar ápolásügy fejlődésére. Meggyőződésünk, hogy magas színvonalú szakmai oktatással, képzéssel olyan szakemberek kerülhetnek az egészségügybe, akik magabiztos tudományos és gyakorlati ismeretekkel felvértezve méltán vívják ki mind a betegek, mind az egészségügyi ellátó csapat többi tagjának a bizalmát és megbecsülését. Hisszük, hogy hamarosan nem csak utópia lesz a megfelelő ápolói életpályamodell kialakulása és a megbecsült ápolói hivatás Magyarországon. Szeretnénk hinni, hogy a szakma presztízse nem csak alulfinanszírozottság kérdése (természetesen igen lényeges mutatója egy szakma elismertségének a piacgazdasági kereslet-kínálat-egyenleg, az egyéni, társadalmi és szakmai elvárás és az annak való megfelelés). Hisszük és valljuk, hogy döntő tényező a szakmai tudás, az ápolás alapértékeinek szilárd képviselete és integrálása a mindennapi klinikai munkába, amelyek az ideális ápolói magatartás, attitűd és tevékenységek alapjául szolgálnak. Bízunk abban, hogy a magyar ápolás történetének és kiemelkedő alakjainak bemutatásával erősíthetjük az ápolói kar szakmai önbecsülését és büszkeségét, és ezzel hozzájárulhatunk az ápolás színvonalának emeléséhez is. A szerzők