Kábítószerügyi különgyűjtemény

Célunk:

Az 1992-től gyarapodó gyűjtemény a kábítószer elleni harcban résztvevő szakemberek tájékoztatását szolgálja.

Elérhetőség:

A gyűjtemény kezelője: Kovács Beatrix, e-mail: kovacs.beatrix@okfo.gov.hu

Telefon: (06-1)-354-5372, (06-1)-354-5377

hole

A különgyűjtemény kialakítására 1992-ben került sor a Phare Droginformációs és Dokumentációs rendszerek projekt követelményei szerint az ÁEEK Egészségtudományi Szakkönyvtárában (ESKI utódszervezete) könyvtárában.

Bemutatkozás:

A különgyűjtemény kialakítására 1992-ben került sor a Phare Droginformációs és Dokumentációs rendszerek projekt követelményei szerint a könyvtárunkban.

A gyűjtemény célja a hazai kábítószer elleni harcban résztvevő szakemberek, szakértők, oktatók, egyetemi és főiskolai hallgatók, szociális munkások, rendőrök, újságírók tájékoztatása és szakirodalommal való ellátása, valamint a külföldi szakemberek tájékoztatása a hazai szakirodalomról. A különgyűjtemény nyilvános.

A kezdetben főleg adományokból álló gyűjtemény évről évre bővült, ajándék, csere és vásárlás útján. A 90-es évek alatt kapott dokumentumok nagy része angol nyelvű és elsősorban a kábítószerügyben illetékes kormányzati nemzetközi szervek hivatalos kiadványaiból állt. Ezen túl egyes országok kábítószer politikájával, megelőzési programjaival foglalkozó dokumentumok is megtalálhatóak a gyűjteményben.

Az utóbbi évtizedben a kábítószerüggyel foglalkozó hazai kormányzati és civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatunk révén, illetve vásárlás útján a legfontosabb hazai dokumentumokkal is bővült az állomány.

A nyomtatott dokumentumok adatai és az elektronikus dokumentumok teljes szöveggel elérhetőek a könyvtár nyilvános katalógusában. A hagyományos dokumentumok  mellett az elektronikus dokumentumok  összegyűjtésére és tárolására is törekszünk.

Nemzetközi és hazai kapcsolatok:

1999-től bekapcsolódtunk a nemzetközi kábítószer elleni küzdelemben részt vevő könyvtárak és dokumentációs központok együttműködésének, az Elisad (European association of libraries and information services on addictions) szervezetének a munkájába. A szervezet megszűnéséig (2013) lehetőségünk nyílt a dokumentumcserére, éves értekezleteken vettünk részt, megkaptuk a szervezet elektronikus folyóiratát.

Az Elisad 2014-től beolvadt a SALIS (Substance Abuse Librarians and Information Specialists) szervezetébe. A SALIS az alkohol, dohány és egyéb kábítószerek területén működő szakemberek és szervezetek nemzetközi szövetsége, non-profit szervezet. 1978-ban alakult. A SALIS fő célja, hogy lehetőséget nyújtson tagjainak ahhoz, hogy kicserélhessék gondolataikat és tapasztalataikat az addikció területével kapcsolatos információnyújtásban. Jelenleg közel 80 szakemberrel lehet felvenni a kapcsolatot a levelezőlistán keresztül. A negyedévente megjelenő Hírlevelükben híreket, könyv- és folyóirat ismertetőket jelentetnek meg, programokra hívják fel a figyelmet. Évente konferenciát szerveznek. 2014-től bekapcsolódtunk a SALIS szervezet munkájába. SALIS adatbázisa alkohol és kábítószerek területén megjelenő sorozatokból.

A felhasználók jobb információellátása érdekében kapcsolatot tartunk fenn az addikciókkal foglalkozó hazai intézményekkel és szakemberekkel.

Szolgáltatások:

 • tájékoztatás,
 • helyben olvasás,
 • kölcsönzés (csak könyvtárak részére),
 • másolatkészítés.

Egészségügyi Szakmai Kollégium Szakmai Irányelvei közül az Addiktológia szakterületiek innen leszűrhetőek.

EMCDDA Drugs Library

Online könyvtár a kábítószer- és más addikciók területén dolgozó szakemberek/kutatók részére. Nemzetközi és nemzeti szervezetek dokumentumait, az EMCDDA munkatársainak publikációit és az Európai Unió más intézményei által közzétett anyagokat lehet megtalálni benne. Témára, típusra, szerzőségre, kiadási évre lehet keresni.

Cikkek: 

Korábbi cikkek

Éves jelentések

Nemzetközi:

Publikációink:

 • Kovács Beatrix: Kábítószerügyi publikációk forrásai a magyar szakmai oldalakon = Orvosi Könyvtárak, 2011. 8. évf. 1. sz. p. 7-9.
 • Kovács Beatrix – Palotai Mária: Nemzetközi kábítószerügyi konferencia könyvtárosoknak és információs szakembereknek = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. 19. évf. 1. sz. p. 45-49. Hozzáférhető a könyvtárban!
 • Palotai Mária-Kovács Beatrix: ELISAD 21. ÉVES KONFERENCIÁJA. Budapest, 2009. október 8-10. = Orvosi Könyvtárak, 2010. 7. évf. 1. sz. p. 5-9.
 • Kovács Beatrix:  Droginfo – Európai Addikciós Portál – Informatio Medicata – Medicata Informatio Medicata, 2007.09.26.
 • Kovács Beatrix: A Kábítószerügyi különgyűjtemény és egy új nemzetközi addikciós portál bemutatása. A Magyar Addiktológiai Társaság VI. Kongresszusa, Siófok, 2007. november 22-24. = Addiktológia, 2007. 6. évf. Supplementum 1, 35-36. p. Hozzáférhető a könyvtárban!
 • Kovács Beatrix: A Nemzeti Kábítószer Könyvtár = Könyvtári levelező/lap, 2002. 14. évf. 1. sz. p. 25.
 • Kovács Beatrix, dr Palotai Mária: Amerikából jöttünk = Orvosi Könyvtárak 2014. 11. évf. 2. sz. p. 19-23 (SALIS 36th Annual Conference. New Brunswick, Amerikai Egyesült Államok: 2014.04.29 -2014.05.02.)
 • Palotai Mária, Kovács Beatrix: A SALIS 36. konferenciája = Könyv Könyvtár Könyvtáros 2014. 23. évf. 7. sz. p. 30-34 (New Brunswick, Amerikai Egyesült Államok: 2014.04.29 -2014.05.02.)

European drug report 2019

Drug-related infectious diseases

Drug-related deaths and mortality in Europe

Kiadó:Drogkutató Intézet