Kábítószerügyi különgyűjtemény

Célunk:

Az 1992-től gyarapodó gyűjtemény a kábítószer elleni harcban résztvevő szakemberek tájékoztatását szolgálja.

Elérhetőség:

A gyűjtemény kezelője: Kovács Beatrix, e-mail: kovacs.beatrix@aeek.hu

Telefon: (06-1)-354-5372, (06-1)-354-5377

hole

 

A különgyűjtemény kialakítására 1992-ben került sor a Phare Droginformációs és Dokumentációs rendszerek projekt követelményei szerint az ÁEEK Egészségtudományi Szakkönyvtárában (ESKI utódszervezete) könyvtárában.

Bemutatkozás:

A különgyűjtemény kialakítására 1992-ben került sor a Phare Droginformációs és Dokumentációs rendszerek projekt követelményei szerint a könyvtárunkban.

A gyűjtemény célja a hazai kábítószer elleni harcban résztvevő szakemberek, szakértők, oktatók, egyetemi és főiskolai hallgatók, szociális munkások, rendőrök, újságírók tájékoztatása és szakirodalommal való ellátása, valamint a külföldi szakemberek tájékoztatása a hazai szakirodalomról. A különgyűjtemény nyilvános.

A kezdetben főleg adományokból álló gyűjtemény évről évre bővült, ajándék, csere és vásárlás útján. A 90-es évek alatt kapott dokumentumok nagy része angol nyelvű és elsősorban a kábítószerügyben illetékes kormányzati nemzetközi szervek hivatalos kiadványaiból állt. Ezen túl egyes országok kábítószer politikájával, megelőzési programjaival foglalkozó dokumentumok is megtalálhatóak a gyűjteményben.

Az utóbbi évtizedben a kábítószerüggyel foglalkozó hazai kormányzati és civil szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatunk révén, illetve vásárlás útján a legfontosabb hazai dokumentumokkal is bővült az állomány.

A nyomtatott dokumentumok adatai és az elektronikus dokumentumok teljes szöveggel elérhetőek a könyvtár nyilvános katalógusában. A hagyományos dokumentumok  mellett az elektronikus dokumentumok  összegyűjtésére és tárolására is törekszünk.

 

Nemzetközi és hazai kapcsolatok:

1999-től bekapcsolódtunk a nemzetközi kábítószer elleni küzdelemben részt vevő könyvtárak és dokumentációs központok együttműködésének, az Elisad (European association of libraries and information services on addictions) szervezetének a munkájába. A szervezet megszűnéséig (2013) lehetőségünk nyílt a dokumentumcserére, éves értekezleteken vettünk részt, megkaptuk a szervezet elektronikus folyóiratát.

SALIS

http://www.salis.org

Az Elisad 2014-től beolvadt a SALIS (Substance Abuse Librarians and Information Specialists) szervezetébe. A SALIS az alkohol, dohány és egyéb kábítószerek területén működő szakemberek és szervezetek nemzetközi szövetsége, non-profit szervezet. 1978-ban alakult. A SALIS fő célja, hogy lehetőséget nyújtson tagjainak ahhoz, hogy kicserélhessék gondolataikat és tapasztalataikat az addikció területével kapcsolatos információnyújtásban. Jelenleg közel 80 szakemberrel lehet felvenni a kapcsolatot a levelezőlistán keresztül. A negyedévente megjelenő Hírlevelükben híreket, könyv- és folyóirat ismertetőket jelentetnek meg, programokra hívják fel a figyelmet. Évente konferenciát szerveznek. 2014-től bekapcsolódtunk a SALIS szervezet munkájába. Az Elisad Journal elektronikus folyóirat archív számai a gyűjteményünkben hozzáférhetőek.

A felhasználók jobb információellátása érdekében kapcsolatot tartunk fenn az addikciókkal foglalkozó hazai intézményekkel és szakemberekkel.

 

Szolgáltatások:

 • tájékoztatás,
 • helyben olvasás,
 • kölcsönzés (csak könyvtárak részére),
 • másolatkészítés.

 

Cikkek: 

Korábbi cikkek

 

Éves jelentések

 

Folyóiratok, hírlevelek

 

On-line ingyenesen elérhető folyóiratok:

 

Az elektronikus dokumentumok régebbi kötetei nyomtatott formátumban is megtalálhatóak a gyűjteményünkben.

 

Folyóiratok, hírlevelek: 

Nyomtatott formátumú kurrens hazai és külföldi folyóiratok, hírlevelek:

Cím Megjelenés gyakorisága Mikortól jár
Célpontban a kábítószer (EMCDDA) kéthavonta 2004-
Drugnet Europa (EMCDDA) kéthavonta 1996-
Drugnet (Ireland) negyedévente 2002-,2007-től online
Drugs in focus (EMCDDA) kéthavonta 2002-
Journal of Behavioral Addictions (HU) negyedévente 2012-
Journal of Studies Alcohol and Drug (USA) kéthavonta 2006-
NIDA Notes (USA) kéthavonta 1996-

 

Már nem járnak, ill. megszűntek:

Cím Megjelenés
Addiktológia (HU) 2002-2011
Alkohológia 1971-1991
Szenvedélybetegségek 1992-2001

 

Gyarapodási jegyzék:

Kábítószerügyi külön-gyűjtemény gyarapodási jegyzék – 2017. szeptember – december hó

 1. European Monitoring Centre Drugs and Drug Addiction (Lisszabon) : Health and social responses to drug problems : a European guide . — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. — 188 p. (L.sz.: KE336 [KAB/2017/19])
 2. European Monitoring Centre Drugs and Drug Addiction (Lisszabon) : Hungary, Country Drug Report 2017 . — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. — 21 p. (L.sz.: KE337 [DROG/2017/20])

Kábitószerügyi gyarapodási jegyzék – 2017
Kábitószerügyi gyarapodási jegyzék – 2016
Kábitószerügyi gyarapodási jegyzék – 2015
Kábitószerügyi gyarapodási jegyzék – 2014

Linkek:

Hazai:

 

Nemzetközi:

 

Publikációink:

 1. Kovács Beatrix: Kábítószerügyi publikációk forrásai a magyar szakmai oldalakon = Orvosi Könyvtárak, 2011. 8. évf. 1. sz. p. 7-9.
 2. Kovács Beatrix – Palotai Mária: Nemzetközi kábítószerügyi konferencia könyvtárosoknak és információs szakembereknek = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. 19. évf. 1. sz. p. 45-49. Hozzáférhető a könyvtárban!
 3. Palotai Mária-Kovács Beatrix: ELISAD 21. ÉVES KONFERENCIÁJA. Budapest, 2009. október 8-10. = Orvosi Könyvtárak, 2010. 7. évf. 1. sz. p. 5-9.
 4. Kovács Beatrix:  Droginfo – Európai Addikciós Portál – Informatio Medicata – Medicata Informatio Medicata, 2007.09.26.
 5. Kovács Beatrix: A Kábítószerügyi különgyűjtemény és egy új nemzetközi addikciós portál bemutatása. A Magyar Addiktológiai Társaság VI. Kongresszusa, Siófok, 2007. november 22-24. = Addiktológia, 2007. 6. évf. Supplementum 1, 35-36. p. Hozzáférhető a könyvtárban!
 6. Kovács Beatrix: A Nemzeti Kábítószer Könyvtár = Könyvtári levelező/lap, 2002. 14. évf. 1. sz. p. 25.
 7. Kovács Beatrix, dr Palotai Mária: Amerikából jöttünk = Orvosi Könyvtárak 2014. 11. évf. 2. sz. p. 19-23 (SALIS 36th Annual Conference. New Brunswick, Amerikai Egyesült Államok: 2014.04.29 -2014.05.02.)
 8. Palotai Mária, Kovács Beatrix: A SALIS 36. konferenciája = Könyv Könyvtár Könyvtáros 2014. 23. évf. 7. sz. p. 30-34 (New Brunswick, Amerikai Egyesült Államok: 2014.04.29 -2014.05.02.)