Országos könyvtári szolgáltatások

MOKKA: Magyar Országos Közös Katalógus

Magyarország könyvtárai számára létrehozott közös katalógus. Egy keresőfelületen lehet keresni az összes csatlakozott könyvtár katalógusában, továbbá egyéb országos szolgáltatások adatbázisában: MATARKA, EPA, HUMANUS stb.

A katalógusban megtalálhatóak a könyvek, folyóiratok, cikkek bibliográfiai adatai. Emellett könyvek esetében a lelőhely, mely információt ad arról, hogy mely könyvtár állományában található meg az adott könyv. (a www.mokka.hu oldalon is elérhető)

ODR: Országos Dokumentum-ellátási Rendszer

Magyarországon jogszabály biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha valaki beiratkozott olvasója egy könyvtárnak, az adott könyvtáron keresztül lehetősége van könyveket, folyóiratcikk-másolatokat átkérni más nyilvános könyvtár gyűjteményéből. Az olvasók és könyvtárosok az adatbázisban keresve információt kaphatnak arról, hogy a keresett dokumentum melyik könyvtárban van meg, közvetlen link vezet az adott könyvtár katalógusába, ahol az is kideríthető, hogy a keresett könyv kölcsönözhető-e. A regisztrációval rendelkező könyvtárosok az adatbázis segítségével rögtön meg is rendelhetik a könyvet.

Egy közös platformon három nagy adatbázis érhető el (ODR, NPA, MOKKA). Az országos közös katalógus és könyvtárközi kölcsönzés eszköze.

http://www.odrportal.hu

NPA: Nemzeti Periodika Adatbázis

Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatása. Az adatbázis az egyes könyvtárakban megtalálható külföldi folyóiratokról ad információt. A könyvtárak által szerkeszthető verzió bekerült az ODR alá.

MATARKA 

Magyar Tartalomjegyzékek Kereshető Adatbázisa

http://matarka.hu/

“A MATARKA Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel könyvtárak és folyóirat-szerkesztőségek összefogásával, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/MATARKA)

A MATARKA célja, hogy a folyóiratok kézbevétele nélkül át lehessen böngészgeti a folyóiratszámok tartalomjegyzékeit.

A MATARKA-t önkéntes munkában könyvtárosok készítik. A tagok listáján jelenleg 37 intézmény szerepel. A könyvtárak mellett kiadók is részt vesznek a munkában.

MTMT

Magyar Tudományos Művek Tára

https://www.mtmt.hu/

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis, mely a hazai tudományos kutatás hiteles nyilvántartását és bemutatását valósítja meg a rendszerhez csatlakozó szervezetek segítségével.

KözKat

(Kórházi Könyvtárak Közös Katalógusa – archív)