Az élet kezdete és vége: bioetikai és szociáletikai tanulmányok

Ragadics T, Szűcs AA, szerkesztő. Az élet kezdete és vége:  bioetikai és szociáletikai tanulmányok [Internet]. Pécs: PPHF; 2019. 200 o. Elérhető: https://pphf.hu/wp-content/uploads/2021/03/pphf-e-library-az-elet-kezdete-es-vege.pdf

Mai világunkban egyszerre vannak jelen a mindennapi élet problémáira adott hatékony tudományos válaszok, valamint a tudomány és a technika fejlődése és a gazdasági növekedés által generált válságjelenségek, veszélyek és kockázatok. Fokozottan igaz

[…]Az élet kezdete és vége: bioetikai és szociáletikai tanulmányok

Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban

Molnár D, Horváth V, Nász A, Szabó A. Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban [Internet]. Pécs: Human Exchange Alapítvány; 2020. 208 o. Elérhető: https://efop189.gyir.hu/kutatas/Szerhasznalati_zavarok_pdf_isbn_k.pdf

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatalok szerhasználatának vizsgálata immár Magyarországon is több évtizedes múltra tekint vissza (Murányi, 2000;

[…]Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban

A szociális munka oktatásának módszertani kérdései

Vojtek É, Borda V, Erdős MB, szerkesztő. A szociális munka oktatásának módszertani kérdései [Internet]. Pécs: Pécsi Tudományegyetem; 2019. 330 o. Elérhető: http://szockepzes.hu/wp-content/uploads/2019/11/Kapcsolati_tanulas.pdf

E kötet létrejöttét egy aktuális pályázat teszi lehetővé, de több évtizedes fejlesztő munka inspirálta. A fejlesztések hátterében az állt, hogy a szociális munka területén soha nem lehetett pusztán a hagyományos frontális oktatási

[…]A szociális munka oktatásának módszertani kérdései

Szolgáltatás a szolgáltatásban

Budai I. Budai István. Szolgáltatás a szolgáltatásban. felkészíteni a méltóságot biztosító ellátásokra [Internet]. Győr: Széchenyi István Egyetem; 2017. 337 o. Elérhető: https://docplayer.hu/69114352-Budai-istvan-szolgaltatas-a-szolgaltatasban-felkesziteni-a-meltosagot-biztosito-ellatasokra.html

A kötet szakmai életutam egyik jelentős szakaszának írásos lenyomatairól szól, az1989 és 2017között elkészített tanulmányaimból,írásaimból ad áttekintésta hazaiszociális–de elsősorbana szociálismunkás-képzések fejlődésével összefüggő folyamatok, vizsgálatok, kutatások eredményeiről, a képzések belső és külső viszonyainaksaját

[…]Szolgáltatás a szolgáltatásban

Társadalmi jövőképesség – Egy új tudományterület bemutatkozása

Aczél P, Csák J, Szántó ZO, szerkesztő. Társadalmi jövőképesség – Egy új tudományterület bemutatkozása [Internet]. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont; 2018. 516 o. Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3959/1/tars_jovo_2018a.pdf

A Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont jelen tanulmánykötet a “társadalmi jövőképesség” új fogalmát és tudományterületét mutatja be. Mint ilyennek, nem célja magáról a jövőről előre-tekintéseket, forgatókönyveket közölni. Sokkal

[…]Társadalmi jövőképesség – Egy új tudományterület bemutatkozása

Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatából 

Elekes Z, Arnold P, Bencsik N, szerkesztő. Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatából : a 2019. évi ESPAD kutatás magyarországi eredményei [Internet]. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport; 2020. 233 o. Elérhető: http://devianciakutatas.hu/docs/2020/ESPAD.magyar.pdf

Megjelent az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) 2019. évi adatfelvételének hazai és nemzetközi jelentése, Iskolások

[…]Iskolások egészségkárosító magatartása 25 év távlatából 

Badó K, Téglási A, (szerk.): A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos tartalma

Badó K, Téglási A, szerkesztő. A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos tartalma : Az Alkotmánybíróság szociális tárgyú döntéseinek tükrében (1990–2016) [Internet]. Budapest: Dialóg Campus; 2019. 394 o. Elérhető: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13039/web_PDF_Szocialis_biztonsaghoz_valo_jog.pdf;jsessionid=5157DCF8498D6A671B4B87C6EED7C45C?sequence=1

Könyvünk bemutatja, hogy az Alkotmány 1989-es reformját követően az Alkotmánybíróság milyen értelmezést tulajdonított a szociális jogokról szóló alkotmányi rendelkezéseknek, és hogyan értelmezte az Alaptörvény szociális

[…]Badó K, Téglási A, (szerk.): A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos tartalma

Kappel G, Kis KB, Pozsárkó A, (szerk.): Az egészség és a jog kapcsolata

Kappel G, Kis KB, Pozsárkó A, szerkesztő. Az egészség és a jog kapcsolata [Internet]. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium; 2020. 147 o. Elérhető: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23598/kappel-kis-pozsarko-az-egeszsegugy-es-a-jog-kapcsolata-pteajk-pecs-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

A jelen kötet az Emberi Erőforrások NTP-SZKOLL-19-0022 sz. Nemzeti Tehetség Program pályázati projekt keretében készült, amelyben a Szakkollégium arra vállalkozott, hogy egy egyéves kutatás

[…]Kappel G, Kis KB, Pozsárkó A, (szerk.): Az egészség és a jog kapcsolata

Kolozsvári L.: A háziorvos képzés helyzete és fejlesztési lehetőségei

Kolozsvári L, Eörsi D, Busa C, Csikós Á, Hargittay C, Kalabay L, és mtsai. A háziorvos képzés helyzete és fejlesztési lehetőségei [Internet]. Budapest: Nemzeti Népegészségügyi Központ; 2020. 132 o. Elérhető: https://efop180.antsz.hu/attachments/article/403/20-06-10%20-%20haziorvosi%20kepzes.pdf

A gyógyítás mindig is nemzetközi látásmódot igényelt, és a mai orvoslás számára hatványozottan szükségszerű az országhatárokon, nyelveken, kultúrákon átívelő szemlélet elsajátítása.

[…]Kolozsvári L.: A háziorvos képzés helyzete és fejlesztési lehetőségei

Körtner UHJ.: A betegápolás etikája

Körtner UHJ. A betegápolás etikája [Internet]. Cluj Napoca, Debrecen: Universitas Babes-Bolyai; 2021. 291 o. Elérhető: http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2940.pdf

Az idők folyamán egész sor orvosetikai tankönyv született, viszont a betegápolás etikájáról alig szól néhány. Úgyhogy – bármennyire is fiatal tudományág az ápolástudomány – ezen a területen van mit pótolni. Ennek elméleti és gyakorlati okai is vannak.

[…]Körtner UHJ.: A betegápolás etikája