Fehér könyv a COVID-19 járvány társadalmi-gazdasági hatásairól

Horn D, Bartal AM, szerkesztő. Fehér könyv a COVID-19 járvány társadalmi-gazdasági hatásairól [Internet]. Budapest: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet; 2022. 247 o. Elérhető: https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2022/05/FeherKonyv.pdf      ,        http://real.mtak.hu/142630/1/FeherKonyv_web_300dpi_0420_.pdf

Kötetünk célja a COVID-19-járvány rövid és hosszú távú hatásainak feltárása. A több mint két éve tartó pandémia következményeivel való szembenézés elkerülhetetlen a megfelelő közpolitikai intézkedések kidolgozásához. Enélkül a halmozottan megjelenő és nem vagy csak esetileg megoldott társadalmi-gazdasági problémák egymást erősítve felhalmozódhatnak. A COVID-19-járványt végigkísérte a válság, illetve katasztrófa narratívák versengése. E narratívák alapján a kötetben a járványt inkább válságként értelmeztük, amennyiben az „meglepetést” jelentett a döntéshozók számára, jelentős fenyegetettséget hozott a társadalmi-gazdasági célok elérését illetően, valamint a megfelelő és hatékony válaszok kidolgozására szoros és korlátozott idő állt rendelkezésre. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a COVID-19-járvány a katasztrófákra jellemző jegyeket is hordozott, mivel egyfelől súlyosan megzavarta a kollektív cselekvések rutinjait (lezárások, kijárási és személyes érintkezések korlátozása), másfelől olyan társadalmi és gazdasági zavarokat okozott, amelyek gyors, azonnali beavatkozásokat követeltek. Fontos kiemelni, hogy mind a válság-, mind a katasztrófafolyamatot olyan közös jelenségek kísérik, mint a fenyegetettség, a bizonytalanság, a sérülékenység, valamint az elszenvedett stressz, trauma, amelyek önmagukban is komoly közpolitikai intézkedéseket igényelnének.
A Fehér Könyv kidolgozását és szerkesztését két cél határozta meg:
• egyfelől megmutatni a COVID-19-járvány emberi (humán) hatásait;
• másfelől elemezni a járvány társadalmi teljesítményre gyakorolt hatásait.