Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Egészségügyi jogalkalmazás az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye értelmében

 ke302

Palm, Willy : Implementation of the right to health care under the UN Convention on the Rights of the Child : Status report for the European Union . — [h.n.] : European Observatory on Health Systems and Policies, 2017. — 67 p. (L.sz.: WE1206 [DVD/WHO/2017/19])

hole

Az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja által készített tanulmány a gyermekek egészségügyi ellátáshoz való jogának alkalmazását méri fel az Európai Unió 28 tagállamában, és vizsgálja, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének (UNCRC) 24. cikkelyében foglalt előírások hogyan valósulnak meg a különböző országokban.
A gyermekek törvényes fedezetre való jogosultsága az egészségügyi rendszerek típusától függ. A biztosítás alapú rendszerekben a gyermekek egy biztosított hozzátartozójuk vagy gyámjuk révén közvetetten állnak fedezet alatt, az adóalapú egészségügyi rendszerekben állampolgárságuk, tartózkodási helyük alapján közvetlenül biztosítottak, a hibrid rendszerekben a biztosítási fedezet a foglalkoztatottak járulékfizetéséhez kapcsolódik, így a gyermekek számára térítésmentes.
Az egészségügyi ellátás elérhetősége attól is függ, hogy az egyes országokban a fedezet milyen szolgáltatásokra és ezek költségének milyen hányadára vonatkozik.
A kiadvány a gyermekek egészségügyi ellátáshoz való jogának az UNCR által előírt, minden megkülönböztetés nélküli alkalmazását méri fel, majd leírja az ezzel kapcsolatos információ-gyűjtésre alkalmazott módszereket, koncepcionális modellt állít fel az UNCRC-nek való megfelelés értékelésére, végül országtanulmányok alapján ismerteti a főbb trendeket, és illusztrálja a jó gyakorlatot.
A tanulmány az országinformációk adatait összehasonlító táblázatokkal zárul.