A civil társadalom egészségfejlesztő ereje és szerepe az egészség előmozdításában

 ke302

Greer,, Scott L. (szerk. ) : Civil society and health : Contributions and potential . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe : European Observatory on Health Systems and Policies, 2017. — 191 p. (L.sz.: WE1207 [DVD/WHO/2017/20])

hole

A civil társadalom – önkéntes, szociális és polgári szervezetek és intézmények (CSO) együttese – alapvető szerepet játszik az országok közösségi egészségügyének előmozdításában, az egészségügyi rendszerek fejlesztésében, ugyanakkor a kormányok és a CSO-k kapcsolata rendkívül változatos képet mutat.
A tanulmány felvázolja az egészségügyi rendszerek előtt álló feladatokat, és részletes tájékoztatást nyújt a döntéshozók számára a CSO-k feladatmegoldásban való szerepvállalásáról, illetve az ezt kiegészítő tevékenységéről.
A könyv hét tematikus fejezetre, valamint hat kisebb lélegzetű eset-tanulmányra tagolódik. Ismerteti a különböző országok tapasztalatait, és egységes értékelés alá veti a CSO-k különböző környezeti feltételek mellett folytatott tevékenységét olyan intézkedések tekintetében, mint pl. a nemdohányzók érdekképviseletének biztosítása, az élelmiszerbankok felállítása, a menekültek egészségvédelme, HIV/AIDS prevenció, társadalmi partnerségre törekvés, stb.
A kiadvány iránymutatást nyújt a döntéshozók számára a civil társadalmi szervezetekkel való közös tevékenységhez, a CSO-kkal való együttműködés előmozdításához és a várható kilátások reális felméréséhez.