Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Egészségügyet érintő új jogszabályok

Magyar Közlöny 70. szám (2024. június 29.)

170/2024. (VI. 29.) Korm. rendelet – A rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről szóló 418/2022. (X. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről – p. 4823

MEGTEKINTÉS Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu)


Magyar Közlöny 69. szám (2024. június 28.)

135/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet – A járóbeteg-szakellátásban alkalmazásra kerülő egységes telefonos időpontfoglalási központ működtetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról – p. 4377

136/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet – A kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól – p. 4378

165/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet – Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – p. 4482

9/2024. (VI. 28.) HM rendelet – A hivatásos és a szerződéses katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelmények és ellenőrzésük keretszabályairól – p. 4613

10/2024. (VI. 28.) HM rendelet – A honvédelmi egészségkárosodási ellátásról – p. 4624

1185/2024. (VI. 28.) Korm. határozat – A Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról – p. 4733

1186/2024. (VI. 28.) Korm. határozat – Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2024-2025. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről – p. 4734

1187/2024. (VI. 28.) Korm. határozat – Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról – p. 4750

MEGTEKINTÉS Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu)


Magyar Közlöny 68. szám (2024. június 24.)

1182/2024. (VI. 24.) Korm. határozat – Az anyatejgyűjtő állomások országos kiterjesztéséről – p. 4363

MEGTEKINTÉS Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu)


Magyar Közlöny 67. szám (2024. június 20.)

1178/2024. (VI. 20.) Korm. határozat – A szociális szolgáltatások keretében egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről szóló 1064/2024. (III. 21.) Korm. határozatban foglaltak megvalósításáról – p. 4095

Magyar Közlöny 67. szám – 2024. június 20. – MEGTEKINTÉS


Hivatalos Értesítő 28. sz. (2024. június 20.)

13/2024. (VI. 20.) BM utasítás – Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról – p. 2624

Hivatalos Értesítő 28. sz. (2024. június 20.) – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 66. szám (2024. június 18.)

60/2024. (VI. 18.) ME határozat – Országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről – p. 4060.

Magyar Közlöny 66. szám (2024. június 18.) – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 65. szám (2024. június 17.)

128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet – Egyes gyógyszerészeti, szociális és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – p. 3920

1171/2024. (VI. 17.) Korm. határozat – Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről – p. 3944

Magyar Közlöny 65. szám (2024. június 17.) – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 61. szám (2024. június 10.)

25/2024. (VI. 10.) BM rendelet – A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról – p. 3644

26/2024. (VI. 10.) BM rendelet – Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról – p. 3645

Magyar Közlöny 61. szám (2024. június 10.) – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 58. szám (2024. május 23.)

1143/2023. (V. 23.) Korm. határozat – Egészségügyi eszközadomány Ukrajna részére történő biztosításáról – p. 3429

Magyar Közlöny 2024. 58. szám – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 52. szám (2024. május 9.)

105/2024. (V.9.) Korm. rendelet – A képalkotó diagnosztikai eljárásokat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról – p. 3146

Magyar Közlöny 52. szám (2024. május 9.) – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 51. szám (2024. május 7.)

1121/2024. (V. 7.) Korm. határozat – A népegészségügyi célú célzott, szervezett vastagbélszűrés országos bevezetéséről – p. 2995

Magyar Közlöny 51. szám (2024. május 7.) – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 49. szám (2024. május 3.)

21/2024. (V. 3.) BM rendelet – Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról – p. 2890

1119/2024. (V. 3.) Korm. határozat – A Nyugat-nílusi láz transzfúziós kockázatának csökkentésére érdekében javasolt szűrővizsgálat bevezetéséről – p. 2905

Magyar Közlöny 49. szám (2024. május 3.) – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 46. szám (2024. április 23.)

1117/2024. (IV. 23.) Korm. határozat – Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – p. 2790

MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 45. sz. (2024. április 17.)

83/2024. (IV.17.) Korm. rendelet -  A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről - 2625 p.

20/2024. (IV.17.) BM rendelet - Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról - 2671 p.

1110/2024. (IV.17.) Korm. határozat - Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről - 2701 p.

LETÖLTÉS
TARTALOMJEGYZÉK


Hivatalos Értesítő 18. sz. (2024. április 4.)

1/2024. (IV. 4.) OKFŐ utasítás  – Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjazásáról és vezetői juttatásairól szóló szabályzat - 1343

NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY


Magyar Közlöny 40. sz. (2024. április 3.)

77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet  – Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról  – 2090 p. 

TARTALOMJEGYZÉK


Magyar Közlöny 35. sz. (2024. március 21.)

1064/2024. (III. 21.) Korm. határozat  – A szociális szolgáltatások keretében egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről - 1870 p.

TARTALOMJEGYZÉK


Magyar Közlöny 32. sz. (2024. március 13.)

59/2024 (III.13.) Korm. rendelet  – A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról  – 1776

TARTALOMJEGYZÉK


Magyar Közlöny 31. sz. (2024. március 12.)

2/2024 (III.12.) MK rendelet  – A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 14/2023. (VI. 30.) MK rendelet módosításáról  – 1722

TARTALOMJEGYZÉK


Magyar Közlöny 29. sz. (2024. március 11.)

16/2024. (III.11.) BM rendelet - A stratégiai gyógyszerlista kiadásáról  - 1533 p.

Magyar Közlöny 2024. 29. sz. – MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 13. sz. (2024. március 7.)

5/2024 (III.7) BM rendelet – A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2023. (VIII. 9.) BM utasítás módosításáról

  • Magyar Közlöny 13. sz. 2024. március 7. MEGTEKINTÉS


Magyar Közlöny 24. sz. (2024. március 4.)

46/2024. (III. 4.) Korm. rendelet – Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 25. sz. (2024. március 5.)

15/2024 (III.5) BM rendelet  – Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 23. sz. (2024. február 29.)

41/2024. (II.29.) Korm. rendelet  – A magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról

42/2024 (II. 29.) Korm. rendelet – A járóbeteg-szakellátási digitális időpontfoglaló rendszer bevezetéséhez kapcsolódó rendelkezésekről

14/2024 (II.29.) BM rendelet  – Egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Magyar Közlöny 19. sz. (2024. február 22.)

32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet – Szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

33/2024. (II. 22.) Korm. rendelet – Az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról

1032/2024. (II. 22.) Korm. határozat – Egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó finanszírozás biztosításáról


Magyar Közlöny 15. sz. (2024. február 12.)

7/2024. (II.12.) BM rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

1022/2024. (II.12.) Korm. határozat Az egyetemi klinikák és az egyházi kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges további intézkedésekről

1024.2024. (II.12.) Korm. határozat Egészségügyi eszközadomány Egyiptomi Arab Köztársaság részére történő biztosításáról

Magyar Közlöny 15. sz. (2024. február 12.) - LETÖLTÉS
Tartalomjegyzék


6/2024 (II.6) BM rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19) EüM rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny 13. sz. 2024. február 6. tartalomjegyzék
Magyar Közlöny 13. sz. 2024. február 6. szám letöltése


1005/2024.(I. 18.) Korm. Határozat

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók nyugdíjasként történő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekről

Magyar Közlöny 2024. 5. szám, 2024. január 18. - MEGTEKINTÉS
Magyar Közlöny 2024. 5. szám, 2024. január 18. szám - LETÖLTÉS