Az egészségügyi diplomácia európai perspektívái

 ke302

Kickbusch, Ilona (szerk. ) : Health diplomacy : European perspectives . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2017. — 99 p. (L.sz.: WE1203 [DVD/WHO/2017/18])

hole

Bár az egészségi problémák megoldására országok közötti egyeztetések már közel 150 éve történnek, az egészségügyi diplomácia, mely ebben a tekintetben nemzetközi döntéshozatalt és megállapodásokat tükröz, viszonylag új keletű szakkifejezés.
A globális folyamatok révén – mint a klímaváltozás, a pandémiák és a modern társadalmakban jelentkező túlzott fogyasztás – az egészségügyi diplomácia új jelentőséget nyer, világviszonylatban és regionális szinten egyaránt alapvető fontosságúvá válik.
A WHO Európai Regionális Irodája által kiadott könyv a Világszervezet Európai Regionális Bizottságának felkérésére készült azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az egészségügyi vezetők és a diplomaták egészségügyi diplomáciai lépésekre való felkészítéséhez.
A kiadvány eredményt tükröző témakörei között szerepel egyebek között a Párizsi Klímaegyezmény, a Fenntartható Fejlesztési Célok elérésére hozott intézkedések, a városi és a városok közötti egészségügyi diplomáciai lépések, stb.
A 17 eset-tanulmányt ismertető könyv különböző fejezetei a következőkről nyújtanak tájékoztatást:
– az egészségügyi kihívásokra adott válaszok Dél-Kelet-Európában és Közép-Ázsia szubregionális területein,
– a gyógyszer-rezisztens fertőzések felszámolására irányuló nemzetközi együttműködés kezdeményezése az Egyesült Királyság által,
– a közúti biztonság előmozdítása az Oroszországi Föderációban,
– az integrált egészségügyi diplomáciai lépésekkel kapcsolatos tapasztalatok Máltán és Svájcban,
– Németország diplomáciai tevékenysége a G7 és a G20 csoportban,
– a WHO különböző irodáinak diplomáciai tevékenysége és a Világszervezet és az Európai Unió közötti együttműködés,
– az egészségügyi vezetők és a diplomaták egészségügyi diplomáciai tevékenységre való felkészítése Magyarországon és a globális egészségügyi diplomácia kapacitásainak növelése Európában.
A széles ívű összeállítás az egészségügyi diplomácia előtt álló jövőbeli kihívások ismertetésével zárul.