Az egészségügyi vonatkozású szektorközi együttműködés előtérbe helyezése az európai kisállamokban

 ke302

WHO Regional Office for Europe (közread. ) : Small country case stories on intersectoral action for health . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 36 p. (L.sz.: WE1179 [DVD/WHO/2017/04])

hole

Napjainkban a szektorközi együttműködés alapvető szerepet játszik a népegészségügyi kihívások megoldásában, így pl. a gyermekkori túlsúly és obezitás, a gyermekekkel szembeni szexuális abúzus, az egészségtelen életmód vagy a fertőző betegségek által okozott problémákkal szembeni fellépés viszonylatában. A jelentés különböző népegészségügyi feladatokra lebontva ismerteti nyolc európai kisállam szektorközi fellépést felmutató gyakorlatát, és rávilágít számos tényező együttműködést elősegítő hatására és a közös célok megfogalmazásának szükségességére.