A kábítószer-kereskedelem büntetőjogi következményei az Európai Unió tagállamaiban

 ke302

European Monitoring Centre Drugs and Drug Addiction (Lisszabon) (közread.) : Drug trafficking penalties across the European Union : a survey of expert opinion . — Lisbon : European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2017. — 132 p. (L.sz.: KE317 [KAB/2017/01])

hole

A jelentés a tagállamok kábítószer-kereskedelemre vonatkozó jogszabályait és ezek gyakorlati alkalmazását hasonlítja össze. Az adatgyűjtés során 28 tagállamból kértek meg bírákat, ügyészeket és ügyvédeket arra, hogy egy kérdőív segítségével értékeljenek 8 elképzelt büntetőjogi helyzetet, arra helyezve a hangsúlyt, hogy az adott esetben milyen szankciót ír elő az országuk büntető törvénykönyve és ezzel szemben mit tartanak ők általában megvalósuló büntetésnek. A felmérés nem reprezentatív és inkább szakértői véleményekre, mintsem adatokra támaszkodik. A szakértők válaszainak segítségével azonban össze lehetett hasonlítani, hogy a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok a gyakorlatban mennyire valósulnak meg a különböző országokban. Az eredményeket összegezve a tanulmány szerzői arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ország jogrendszerének megismeréséhez kevés pusztán a törvényeket elolvasni, az ítélkezési gyakorlat sokkal hasznosabb indikátor.