Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Magyar Közlöny 69. szám (2024. június 28.)

135/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet – A járóbeteg-szakellátásban alkalmazásra kerülő egységes telefonos időpontfoglalási központ működtetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról – p. 4377

136/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet – A kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól – p. 4378

165/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet – Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – p. 4482

9/2024. (VI. 28.) HM rendelet – A hivatásos és a szerződéses katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelmények és ellenőrzésük keretszabályairól – p. 4613

10/2024. (VI. 28.) HM rendelet – A honvédelmi egészségkárosodási ellátásról – p. 4624

1185/2024. (VI. 28.) Korm. határozat – A Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról – p. 4733

1186/2024. (VI. 28.) Korm. határozat – Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2024-2025. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről – p. 4734

1187/2024. (VI. 28.) Korm. határozat – Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról – p. 4750

MEGTEKINTÉS Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu)