Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Egészségügyi esélyegyenlőségről szóló európai egészségügyi helyzetjelentés

 ke302

Healthy, prosperous lives for all: the European Health Equity Status Report . — Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; European Observatory on Health Systems and Policies, 2019. — 129 p.WE1253

Az ENSZ által kiadott Fenntartható Fejlődési Célok 2030-as előirányzata elöljáróban keretbe foglalta azokat a teendőket, melyek az egészség és a jóllét mindenki számára való elérhetőségének előmozdítására irányulnak, és ezen a téren a WHO Európai Régiójában mindenütt tapasztalható előrehaladás, de az egyes országokon belül továbbra is mutatkoznak még egyenlőtlenségek. Az egészségügyi esélyegyenlőségről szóló európai egészségügyi helyzetjelentés (HESR) áttekintést nyújt az esélyegyenlőséggel kapcsolatban a WHO Európai Régiójában jelentkező trendekről és az egészséges életvitelhez mindenki számára alapvetően szükséges feltételekről. A dokumentum által az egészséges életvitel kialakításához és megtartásához szükségesnek ítélt feltételek öt csoportba osztva a következők: – színvonalas és hozzáférhető egészségügyi szolgáltatások, – jövedelembiztonság és szociális védelem, – megfelelő életkörülmények, – társadalmi és szellemi tőke, – megfelelő munka- és foglalkoztatási körülmények. Mind az öt terület stratégiai intézkedéseket igényel. A jelentés kitér az esélyteremtés társadalmi vonatkozásaira, és adatai és elemzései révén segítséget nyújt az egyes országokban jelentkező egyenlőtlenségek feloldásához. A dokumentumban szerepel a HESR iniciatíva (HESRi) is, mely új eszközökkel támogatja a tagországokat az egyenlőtlenségek felszámolására irányuló tevékenységük felgyorsításában. A HESRi innovációi a következők: – az elemzések és eredmények új adatokon alapulnak, és három adattípus – egészségügyi helyzet és trendek; alapvető feltételek és trendek; stratégiai intézkedések és trendek – tárgyalása az összefüggésüket figyelembe véve történik. A HESRi innovatív jellege abban rejlik, hogy új analitikai módszereivel jobban rávilágít az egészségügyi esélyegyenlőség fogalmára, bemutatja az egyenlőségre és egyenlőtlenségre vezető utakat, és érzékelteti, hogy a stratégiai intézkedések milyen módon tudják felgyorsítani az egészség és a jóllét vonatkozásában jelentkező hiányosságok visszaszorítását a WHO Európai Régiójához tartozó országokban.