Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Az EU területén működő kábítószerpiacról szóló jelentés

 ke302

EU Drug Markets Report 2019. – Luxembourg : Publications Offi ce of the European Union, 2019. — 260 p. KE376

Az EU területén működő kábítószerpiacról szóló 2019-es jelentés egy, az EMCDDA és az Europol által harmadik alkalommal közzétett átfogó áttekintés az Európai Unióban jelentkező kábítószerpiaci folyamatokról, melyek széles köre magába foglalja az illegális előállítást, kereskedelmet, nagykereskedelmi forgalmazást és a végfelhasználónak történő értékesítést.

A dokumentum 3 részre és ezeken belül 9 fejezetre tagolódik.

Az első rész, mely két fejezetből áll, ismerteti az Európai Unióban forgalomba kerülő illegális szerek piacával kapcsolatos legújabb megállapításokat, valamint a drogkereskedelem kihatásait, következményeit és a piaci tendenciákat előmozdító tényezőket.

A második rész, mely a 3.-tól a 7. fejezetig tart, foglalkozik az európai viszonylatban vezető helyen álló drogokkal, és részletekbe menően tárgyalja az előállítástól, a forgalmazáson és a terítésen át a felhasználásig terjedő utat. Fejezetekre lebontva kerül ismertetésre a különféle kábítószerek piaca, az alábbiak szerint:

3 – cannabis; 4– heroin és más opioidok; 5 – kokain; 6 – amfetamin, MDMA és metamfemin;

7 –  új pszichoaktív szerek

A dokumentum harmadik részét alkotó újabb két fejezet – 8. és 9. fejezet – példákkal illusztrálja az európai és az országos szintű stratégiai és operatív válaszlépéseket a kábítószer-kereskedelem előzőekben ismertetett aspektusaira, különös tekintettel a kereslet és kínálat kapcsolatára:

8 – stratégiai eszközök és struktúrák; 9 – operatív válaszlépések a kábítószerpiachoz társuló bűnözés kivédésére

A jelentés a különféle drogok piaci mechanizmusait bizonyítékokon alapuló megközelítésben tárgyalja, és akcióterv kidolgozását segítő hátteret képez a drogkereskedelemmel szembeni fellépés EU és országos szintű stratégiáihoz.