Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Egészségügyi stratégiák az Európai Unióban

 ke302

Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask . — Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; European Observatory on Health Systems and Policies, 2019. — 202 p. WE1252

Az Európai Unió viszonylatában nincs átfogó egészségügyi rendszer, viszont létezik Európai Uniós egészségpolitika, mely hatással van a tagállamok és az ezeket körülvevő országok lakosságának egészségi állapotára, valamint a tagországok egészségügyi rendszereinek működésére és finanszírozására.
A könyv, mely a témakörről megjelent előző kötet teljesen átdolgozott második kiadása, feltérképezi az európai egészségügyi stratégiák természetét, logikáját és potenciális hatását a kontinensen élő lakosok egészségi állapotára.
Bevezetésként, 1. fejezetében ismerteti az EU egészségpolitikájának kialakulását, majd részletezi a három politikai arculat – explicit egészségpolitikai vonal a rák és a fertőző betegségek leküzdésére; belső piaci stratégiák az egészségügyi szolgáltatók, a biztosítás és a verseny viszonylatában; döntéshozatal a finanszírozás terén – kibontakozását, és a 2019-es évig terjedően nyújt széles körű áttekintést és elemzést az EU stratégiák alakulásáról. Ezeknek a stratégiáknak a volumene, változatossága és az ezt meghatározó intézményi struktúra, melyről a 2. fejezet szól, segíti elő az egészségpolitika számos területén – élelmezésügy, egészségügyi szolgáltatások, munkavédelem, nemzetközi kereskedelem, stb. –a kollektív stratégia-alkotást.
A főként a döntéshozók és az egészségpolitikai tanulmányokat folytató hallgatók tájékoztatására készült dokumentum célja, hogy rávilágítson az Európai Uniós egészségpolitikai intézkedések sokszor közvetett módon megnyilvánuló pozitív célzatú hatására.
Ez a hatás többek között a következő területeken jelentkezik:
– a környezetegészségügy, a szociálpolitika, a fogyasztóvédelem terén, melyet a 3. fejezet tárgyal,
– az extenzív belső piaci törvények keretében, melyről a 4. fejezet szól,
– az 5. fejezet által tárgyalt finanszírozási reformtervekben.
A 6. fejezet összegzi az EU egészségpolitikájával kapcsolatos legfontosabb üzeneteket, melyek alátámasztják, hogy az EU stratégiák a polgári védelemtől a gyógyszertárak szabályozásáig az egészségügy minden vonatkozására kiterjednek.