Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Milyen bizonyítékok vannak a művészetek egészséget és jóllétet előmozdító szerepére?

 ke302

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2019. — 133 p. WE1251

Az Egészségügyi Világszervezet jelentést adott ki a művészetek egészséget és jóllétet előmozdító szerepét alátámasztó tényezőkről, különös figyelmet fordítva a WHO Európai Régiójában tapasztaltakra. A több mint 3000 tanulmány anyagán alapuló vizsgálat arra az eredményre vezetett, hogy a művészetek különösen fontos szerepet játszanak a betegségek megelőzésében, az egészségmegőrzésben és az egészség egész életen át való fenntartásában. Az áttekintéshez a legkülönbözőbb módszereket alkalmazó tanulmányok szolgáltak kiindulásul, és összességében megállapítást nyert, hogy a művészetek potenciális hatást gyakorolnak a szellemi és testi egészségre egyaránt. Az összegző tanulmány az eredményeket két főbb témakörbe – 1)betegségmegelőzés és egészségmegőrzés, valamint 2)egészségügyi ellátás-szervezés és betegellátás – témakörbe sorolta, és ezeken belül részletekbe menően, további bontásban tekintette át a művészetek szerepét. E szerint a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szempontjából – a művészetek kihatnak az egészség társadalmi vonatkozásaira, a gyermekek fejlődésére, az egészségtudatos magatartásra, a betegségek prevenciójára és a beteggondozásban való részvételre. Az egészségügyi ellátás-szervezés és betegellátás vonatkozásában – a művészetek segíthetik az érintetteket mentális problémáik feldolgozásában, támogatást jelenthetnek az akut betegségek ellátásához, segíthetnek a neurológiai problémák leküzdésében, a nemfertőző betegségek ellátásában és az életvégi gondozásban. Mind e mellett a művészetek jótékony hatása tovább is erősíthető, különösen ha ezt – a WHO ajánlásainak megfelelően – szektorközi együttműködés is előmozdítja egyéni, helyi és országos szinten egyaránt.