Kábítószer fogyasztás miatt bekövetkezett halálesetek és mortalitás Európában: az EMCDDA szakértői hálózat 2018-as tájékoztatója

 ke302

Drug-related deaths and mortality in Europe: update from the EMCDDA expert network EMCDDA, Lisbon, July 2019 . — Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. — 28 p. KE378

Az EMCDDA kiadvány a 2018. november 8-9-én Lisszabonban tartott nemzetközi szakértői találkozón elhangzott előadások alapján nyújt tájékoztatást a kábítószer fogyasztásra visszavezethető mortalitás aktuális helyzetéről az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia és Törökország viszonylatában. A kábítószer fogyasztás, mely fatális következményekkel jár a pszichoaktív szerek túladagolása vagy kiemelten magas kockázatú drogfogyasztás esetén, különös aggodalomra ad okot, mivel évente olyan halálesetek ezreire vezet, melyek egyébként megelőzhetőek lennének. Az opioidok és közöttük főként a heroin szedi a legtöbb áldozatát, de az újabb opioid származékok, fentanil analógok, vényköteles benzodiazepinek, kokain, stb. is egyre elérhetőbbé válnak. Az életkor előrehaladtával, a drogfogyasztók morbiditása szintén nagyobb mértékben fokozódik. A kábítószerügyi jelentés információi ráirányítják a figyelmet az európai döntéshozók előtt álló komoly kihívásokra a drogprobléma megelőzése, a kockázatbecslés, valamint az egyéneket veszélyeztető ártalmak visszaszorítása tekintetében. A pszichoaktív szerek túladagolásának megelőzése a veszélyeztetett csoportok sajátos körülményeit messzemenőkig figyelembe vevő speciális megközelítést igényel, mivel a drogfogyasztók esetében fokozottabban jelentkeznek olyan szomatikus problémák, mint a HIV/AIDS, a hepatitis és a májelégtelenség, az alkoholfogyasztást kísérő jelenségek, az öngyilkosság és az agresszivitás. A kohorsz vizsgálatok jobb bepillantást engednek a kábítószer függőség miatt kialakuló válsághelyzetekbe, és az ilyen vizsgálatok indítása és adataik kezelése – a tapasztalatok szerint – anyagi szempontból sem különösebben megterhelő. A fatális kimenetelekről, veszélyhelyzetekről pontosan vezetett adatok jobb összehasonlíthatóságukkal hozzájárulnak a később, hasonló esetekben potenciálisan felmerülő problémák megoldásához. Az EMCDDA üzenete szerint Európában prioritásnak kell tekinteni a kábítószer problémára való felkészültséget, a helyzet megfelelő kezelését és fokozott monitorozását, különösen az USA-ban és Kanadában újabban jelentkező krízisállapotok ismeretében.