A közösségi média használatának pszichológiai vonatkozásai. Mikor is válik problémává a közösségi média használata? / Bányai Fanni, Demetrovics Zsolt

In: Medical Tribune 2018 16 (12) 18

A közösségi média túlzott használata számos problémához vezethet. Negatív következménye lehet a használó személyes, társas és/vagy szakmai életére, befolyásolva a munkahelyi teljesítményét, személyes kapcsolatait, összefüggést mutathat a depressziós tünetekkel, az alacsony önértékeléssel és a hiányos szociális képességekkel. A kezelési módok a kontrollált használat elérését tűzik ki célul.