Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Tapasztalatok a kórházak irányításának decentralizálásáról Európában: 10 esettanulmány az intézményi háttérről és az elszámoltathatóságról

 ke302

Rechel, Bernd : What is the experience of decentralized hospital governance in Europe? : 10 case studies from Western Europe on institutional and accountability arrangements . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe : European Observatory on Health Systems and Policies, 2018. — 38 p. (L.sz.: WE1228 [DVD/WHO/2018/09])

Az utóbbi idők reformintézkedései nyomán különböző kórház-irányítási modellek alakultak ki Európában. A dokumentum 10 nyugat-európai országról szóló eset-tanulmányban tekinti át az egyes országok egészségügyének strukturális, szervezeti felépítését és operatív jellegét, valamint a kórházak irányításának makro-szintű folyamatait. Az összehasonlító vizsgálatok a kórházak jogállásán, infrastruktúráján, tőkebefektetésének stratégiai tervezésén és a kórházirányítás decentralizáltságának fokán alapultak. A kórházi irányítás áttekintéséből kitűnt, hogy léteznek egyrészt a már meglévő decentralizált igazgatási szintekre épülő, másrészt térségi társulásra támaszkodó irányítási struktúrák, de a kormányzati irányítás különböző szintjeinek mindkét esetben továbbra is meghatározó szerepet kell játszania a kórházi szektor tevékenységében még azokban az országokban is, ahol formálisan megszüntetésre került a kórházi beruházások központosított rendszere.