Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


A WHO Egészségügyi Hálózatát alkotó Területek (RHN) 2018-as Katalógusa

 ke302

Regions for Health Network, Venice (IT) : Regions for Health Network : Catalogue of Regions 2018 . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2018. — 156 p. (L.sz.: WE1227 [DVD/WHO/2018/09])

A WHO Európai Régiójához tartozó területek egyre nagyobb számban csatlakoznak a világszervezet egészségügyi ellátást nyújtó hálózatához (Regions for Health Network – RHN). A 2018-as Katalógus a WHO Egészségügyi Hálózatának tevékenységében részt vevő, ehhez éppen csatlakozó, illetve az ehhez társulni kívánó Területekről (RHN) tájékoztatást adó összeállítás.

A könyv áttekintést nyújt a nagy számban társuló országról, illetve területről (pl. Baden-Württemberg szövetségi tartományról Németországban, a Belgiumhoz tartozó Flandriáról, Bulgária Várnai és Burgaszi Régiójáról, öt olaszországi területről, stb.), és külön tárgyalja az ezeken a területeken jelentkező kihívásokat, és az ezeknek való megfelelést.

A kiadvány célja sokrétű, nevezetesen

  • strukturált tájékoztatást nyújtani mindenegyes tagterületről
  • érzékeltetni a hálózat sokszínű összetételéből adódó lehetőségeket
  • lehetővé tenni az eredményre vezető összehasonlítást a területeken jelentkező erősségek, kihívások és törekvések között
  • előmozdítani a területek közötti kétoldalú és többoldalú együttműködést

A dokumentum a földrajzi területi vonatkozásban megnyilvánuló jó gyakorlat beazonosítására törekszik, egyben a kihívásoknak való megfelelés optimális módját kutatja. Területi bontásban tájékoztat az együttműködés potenciális lehetőségeiről, felhívást intéz az ilyen jellegű kutatást folytató munkacsoportokhoz, és megadja az RHN tevékenységben aktívan részt vevő munkatársak elérhetőségét.