Ráfordítások a lakosság egészségműveltségének kibontakoztatására

 investing health literacy

Investing in health literacy : What do we know about the co-benefits to the education sector of actions targeted at children and young people? . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 31 p. (L.sz.: WE1152 [DVD/WHO/17])

hole

A WHO-kiadvány központi témája a gyermekek és fiatalok egészségműveltségének fejlesztésére indított programok különböző területeken jelentkező eredményeinek ismertetése. Az ilyen jellegű programok sikeres alkalmazása az egészségügyön kívül más szektorok, különösen az oktatási ágazat számára is komoly előnyökkel jár.

Az önbizalmat növelő és önálló döntéshozatalt elősegítő programokból a gyermekek és a fiatalok erőt meríthetnek egészségi és tanulási problémáik kezeléséhez és megoldásához. Az oktatási rendszer számára anyagi megtakarítást is jelent, ha az oktatási tevékenység során csökkenő mértékben jelentkeznek speciális pedagógiai felkészültséget igénylő problémák. A szociális szektor leterheltsége is enyhül a magatartásproblémák csökkenésével.

A kiadvány konklúziója, hogy az egészségműveltség előmozdítására irányuló minden tevékenység és ennek anyagi támogatása az életesélyeket már az élet korai szakaszában nagymértékben javító intézkedés.