Helyzetkép a lakosság egészségműveltségéről

Kickbusch, Ilona (szerk.): Health literacy: The solid facts. — Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013. — 86 p. (L.sz.: WE1151 [DVD/WHO/2013/83])

hole

A kiadvány anyaga a 2012-es Európai Egészségműveltségi Felmérésre alapozva kívánja előmozdítani a nagyközönség egészségügyi ismereteinek bővítését célzó stratégiákat. A felmérés eredményei is alátámasztják, hogy széles körű, a társadalom egészére kiterjedő megközelítésre van szükség, mely egyaránt figyelembe veszi az egyének szintjén megnyilvánuló egészségműveltséget és az embereket körülvevő környezeti tényezőket. A rendelkezésre álló statisztikák szerint, a felmérésben részt vevő európai lakosok közel feléről bebizonyosodott, hogy nem rendelkeznek kellő egészségműveltséggel. Az ilyen jellegű tájékozatlanság kockázatos viselkedésformákat, rosszabb egészségi állapotot vonhat maga után, gyakoribb hospitalizációra és az ezzel járó költségnövekedésre vezethet. Kimutatható, hogy az egyének és a közösségek egészségműveltségének növelése érzékelhetően javítja az egészségi állapotot, és előmozdítja a jóllétet és az esélyegyenlőség biztosítását. A népegészségügy és más területek által hozandó ilyen jellegű praktikus és hatékony intézkedésekhez számos helyszín – oktatási intézmények, munkahely, stb. – nyújt változatos környezeti viszonyok mellett színteret.