Brys Z, Tóth G, Urbán R, Vitrai J, Magyar G, Bakacs M, és mtsai. A dohányzás és az e-cigaretta-használat epidemiológiája a felnőtt magyar népesség körében 2018-ban

= Orvosi Hetilap. 2022. január 2.;163(1):31–8.