Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


A férfiak egészségi állapota és jólléte a WHO Európai Régiójában

 ke302

Mathieson, Alex (szerk.) : The health and well-being of men in the WHO European Region : better health through a gender approach . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2018. — 116 p. (L.sz.: WE1233 [DVD/WHO/2018/14])

A gender szempontú – egyben a férfiak egészségi állapotára is összpontosító – megközelítés napjainkban egyre elterjedtebbé válik. 2016-ban a WHO Európai tagországai először a Nők Egészségének és Jóllétének előmozdítására irányuló Stratégiát fogadták el, 2018 szeptemberében került közzétételre a Férfiak Egészségének és Jóllétének előmozdítására irányuló Stratégia.

A férfiak korai halálozása ugyan csökkenő tendenciájú, de a WHO Európai Régiójának bizonyos tagállamaiban továbbra is magas, így az országokon belül is jelentkező eltérésekkel együtt különös figyelmet igényel. A dokumentum szerint a férfiak egészségével kapcsolatban egyre inkább bizonyítást nyer a gender szemléletű megközelítés hatékonysága, a társadalmi nemek egyenlőségének pozitív hatása a férfiakra, és mindez kellő odafigyelést igényel egyaránt a férfiak és nők egészségi állapotának előmozdításához.

A négy részre tagolódó jelentés az Egészséget 2020-ra akcióterv és a 2030-as előirányzatok stratégiatervezésének hátteréről nyújt tájékoztatást a gender normákra és sztereotípiákra összpontosítva, és áttekinti az ilyen szempontot a férfiak egészségügyi ellátásában követő egészségügyi megközelítéseket, a társadalmi nemek egyenlőségére vonatkozó irányelvek egészségügyi hatásait és a férfiak ilyen célok iránti kötelezettség-vállalását.