Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


A kábítószerügyi szakkifejezések glosszáriuma

 ke302

Drug Policy Network South East Europe [Belgrad] (közread. ) : Glossary of terms used in drug policy . — Belgrade : Drug Policy Network South East Europe, 2017. — 16 p. (L.sz.: KE334 [KAB/2017/17])

hole

A kábítószerügyi szakkifejezések glosszáriuma a Dél-Kelet-Európai Kábítószerpolitikai Hálózat (DPNSEE) 2017-es iníciatívájaként jelent meg azzal a céllal, hogy a drogproblémák megértőbb kezelését szolgáló empatikusabb megközelítésre vezessen, és segítséget nyújtson a hálózat tagszervezetei és az illetékesek széles köre számára a drogproblémával kapcsolatos vélemények egyeztetéséhez és a problémakezelő magatartásformák harmonizálásához. A dokumentum betűrendbe rendezett jegyzéket tartalmaz a kábítószerügyi szakkifejezésekről, egyben meghatározásokat és értelmező kiegészítéseket is fűz hozzájuk. Az előítéletektől mentes terminológia alkalmazása – a várakozások teljesülése esetén – a függőséggel kapcsolatos negatív sztereotípiák felszámolására vezethet.