Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Európai kábítószerjelentés 2017

 ke302

Európai kábítószerjelentés 2017 : Tendenciák és fejlemények . — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. — 96 p. (L.sz.: KE326 [KAB/2017/09])

hole

A kiadvány átfogó elemzést nyújt a 28 uniós tagállamban, Törökországban és Norvégiában megfigyelhető legfrissebb trendekről. A 24 nyelven, nyomtatásban és PDF-formátumban egyaránt megjelenő jelentés a következő témákat járja körül: kábítószer-kínálat és piac, a kábítószer-fogyasztás prevalenciája és tendenciái, valamint a kábítószer-használattal összefüggő egészségügyi problémák és az azokra adott válaszok. A jelentés első alkalommal egészül ki 30 rövidített országos kábítószer-jelentéssel (Country Drug Reports), amelyek összefoglalókat közölnek a kábítószer-jelenség nemzeti jellegzetességeiről (EU- 28, Törökország és Norvégia). A Reitox hálózat nemzeti fókuszpontjai által készített, ábrákban gazdag jelentések a következő témákat érintik: kábítószer-használat és közegészségügyi problémák, drogpolitika és válaszlépések, valamint kábítószer-kínálat.