Gödri Irén : Elvándorlási szándékok – álmok és konkrét tervek között

 ke302

Gödri Irén : Elvándorlási szándékok – álmok és konkrét tervek között : A migrációs potenciál jellemzői és meghatározó tényezői a 18–40 évesek körében Magyarországon . — Budapest : KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 2016. — 128 p. (L.sz.: E243 [E/2016/016])

hole

Részlet a bevezetőből: …Tanulmányunk a magyarországi 18 és 40 év közötti népesség körében vizsgálja a migrációs szándékok elterjedtségét, célországait, társadalmi bázisát, valamint e szándékok kialakulását meghatározó tényezőket és az egyéni motivációkat. Célja egyfelől a migrá- ciós döntések hátterének megértése, másfelől a migrációs potenciál különböző típusai közötti eltérések tisztázása. Ennek érdekében a migrációs szándékok mérése során nemcsak a különböző időtávú terveket (rövid vagy hosszú távú külföldi tartózkodás, illetve kivándorlás) különböztettük meg, hanem a migrációs tervek komolyságát is figyelembe vettük. Elméleti kiindulópontunk, hogy az egyéni döntéshozás és cselekvés szempontjából a migráció egy folyamat, és a migrációt tervezők ennek a különböző szakaszaiban vannak, ezért érdemes különbséget tenni a még kiforratlan, bizonytalan tervek (álmok) és a határozott, konkrét (ún. komoly) tervek között. Feltételezésünk szerint az utóbbiak a várható migráció méretét és összetételét – és ezáltal várható következményeit is – pontosabban jelzik.…