2016-os világjelentés a maláriáról

 ke302

World Health Organization (Geneva) (CHE) (közread. ) : World malaria report 2016 . — Geneva : World Health Organization, 2016. — 186 p. (L.sz.: WE1174 [DVD/WHO/2016/038])

hole

A „Világjelentés a maláriáról” című kiadvány a WHO által évente kiadott dokumentum, mely a betegség visszaszorítására irányuló globális célkitűzések elérésére tett erőfeszítéseket ismerteti, egyben nyomon követi az ebben a vonatkozásban az évek során világviszonylatban, illetve regionális és országos szinten elért eredményeket.

2015-ben a WHO közgyűlése egy 15 éves programot hagyott jóvá – a Malária Leküzdésére irányuló 2016-2030-as Átfogó Gyakorlati Stratégiát, mely több lépcsőben teljesítendő célkitűzéseket határoz meg 2030-ig.

A dokumentum 2016-os kiadása az átfogó stratégia keretében megvalósítandó 2020-as célkitűzések felé tett előrelépéseket mutatja be, és bár a program 2020-ig minimum 10 országban tartja felszámolhatónak a maláriát, a szükséges anyagi erőforrások hiánya miatt az érintett 91 ország kevesebb, mint felénél volt csak érzékelhető a betegség incidenciájában és az esetek fatális kimenetelében 2020-ig megvalósítandó 40%-os csökkenés eléréséhez potenciálisan vezető elmozdulás.

A betegség elleni fellépés eredményességét egyaránt veszélyezteti a gyógyszerek elleni rezisztencia kialakulása, illetve a betegséget terjesztő szúnyogok rovarirtó-szerekkel szembeni ellenálló-képességének növekedése.

A Világszervezet komoly beruházásokat tart szükségesnek a rovarok által terjesztett betegséggel szembeni védelmet szolgáló eszközök és gyógyszerek tekintetében. Az eredményes fellépés a remények szerint felgyorsíthatóvá válik az anyagi háttér megteremtésében is megnyilvánuló összefogással, az érintett országok aktív részvételével és hatékony programokkal.

A jelentésről megjelent MTI Hírt már decemberben megosztottuk.