Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Hogyan hat az egészségügyi rendszer hatékonyságának mérése a stratégiai elgondolásokra és a menedzsmentre?

 ke302

Cylus, Jonathan : Health system efficiency : How to make measurement matter for policy and management . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe : European Observatory on Health Systems and Policies, 2016. — 266 p. (L.sz.: WE1173 [DVD/WHO/2016/037])

hole

Az egészségügyi ellátás hatékonyságának biztosítása az egészségügyi döntéshozók és menedzserek előtt álló egyik legfontosabb, megoldásra váró feladat. A hatékonyság fokozása olyan egészségügyi rendszerek számára is elsődleges stratégiai cél, melyek komoly anyagi erőforráshiánnyal küzdenek. A hatékonyság előmozdítására irányuló célkitűzés nagymértékben meghatározza a döntéshozók ilyen jellegű törekvéseit, de a döntések meghozatalához segítséget nyújtó hatékonysági mérőszámok rutinszerű alkalmazására irányuló lehetőségek igen korlátozottak.

A könyv az egészségügyi rendszerek hatékonyságának mérésével kapcsolatos aktuális helyzetet ismerteti, és nemzetközi kitekintést nyújt a különböző mérési technikák által nyújtott lehetőségekre, illetve rámutat ezek hiányosságaira.

A szerzők rávilágítanak, hogy a hatékonyság alapgondolata – az inputokhoz viszonyított outputok maximálása – gyakran nehezen kivitelezhető, bár mind ez ideig már sok innovatív módszertani megközelítés született az egészségügyi ellátás hatékonyságának fokozására. A könyv anyaga a hatékonysági indikátorok felállításához, illetve értelmezésük megkönnyítéséhez kíván hozzájárulni, irányt mutatva a döntéshozók és tanácsadóik, az egészségügyi hatóságok, a betegképviseleti csoportok, valamint a menedzserek és a kutatók számára.