Népességpolitika a közjó szolgálatában

 ke302

Demény Pál : Népességpolitika a közjó szolgálatában . — Budapest : KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2016. — 399 p. : ill. ; 25 cm (L.sz.: T32796 [S 2.31])

hole

Részlet a szerző előszavából: Az első periódusból származó publikációi elsősorban – a szokásos értelemben vett – demográfiai tanulmányok. A kötet nem tartalmaz ebből az időszakból való írásokat: az olvasó nem találja itt a műfaj jól ismert és elvárt elemeit, statisztikai táblákat, grafikonokat, egyenleteket és modellek leírását. A kötet célja más: olyan tanulmányokat és kommentárokat közöl, amelyek arra a kérdésre keresik a választ, hogyan lehet felhasználni a demográfiai tudást, a jólétet szolgáló népességpolitikai javaslatok kidolgozása, valamint azok kritikai értékelése, illetve lehetőségeik és korlátaik bemutatása során.
A kötet felépítése a publikációk megjelenésének időrendi sorrendjét követi 1986-tól 2016-ig. Az olvasó a tanulmánycímek alapján, érdeklődésének megfelelően válogathat az egyes írások között.
A könyv tartalomjegyzéke itt olvasható.
Demény Pál 1957-ben emigrált, és az Amerikai Egyesült Államokban futott be fényes karriert. A demográfia nemzetközileg ismert tudósa, egyetemi tanár, az Amerikai Népességtudományi Társaság elnöke lett. 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, 2012-től Budapesten él.