Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának 2016-os évi regionális évkönyve

 ke302

Eurostat regional yearbook 2016 . — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. — 274 p. (L.sz.: E232 [E/2016/007])

hole

Az Eurostat Európai Uniós statisztikai hivatal rendszeresen megjelenő regionális évkönyve részletes tájékoztatást nyújt az Európai Unió térségei vonatkozásában rendelkezésre álló hivatalos statisztikákról, és regionális megközelítéssel járul hozzá a térségek közötti eltérések jobb megismeréséhez.
A 2015-ös évkönyv 12 fejezetben tárgyalt témaköreihez képest mint a – regionális stratégiák, lakosság, egészség, oktatás-képzés, munkaerőpiac, gazdaság, strukturált üzleti statisztikák, kutatás és innováció, információs társadalom, turizmus, közúti közlekedés és mezőgazdaság – a 2016-os kiadvány a régiók közötti átmenő forgalomról szóló, valamint egy lakossági előrejelzéseket tartalmazó fejezettel egészül ki, ugyanakkor az urbanizációs folyamatokról, mint az egészségre ható tényezőkről, már csak az egészséggel foglalkozó fejezetben esik szó,

Az egészség prioritásként kezelt terület Európában, a kiadvány friss statisztikákat közöl az Európai Unió régióinak egészségügyéről, a kórházi ágyak számáról, az egészségügy humán erőforrásáról, az egészségi állapottal kapcsolatos önértékelésről és a leggyakoribb halálokoknak tulajdonítható mortalitásról.

Az évkönyv egészségügyi célkitűzéseket tartalmazó anyaga rámutat, hogy az Európai Bizottság az Európai Unió lakosságának egészségvédelmében hozandó intézkedésekhez szoros együttműködésre törekszik az EU tagországokkal.