Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Az egészségügyet körülvevő kulturális környezetre összpontosító szisztematikus megközelítés kialakítása a WHO Európai Régiójában

 ke302

WHO Regional Office for Europe (közread.): A focus on culture : developing a systematic approach to the cultural contexts of health in the WHO European Region . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 48 p. (L.sz.: WE1168 [DVD/WHO/2016/032])

hole

A WHO Európai Régiójában rendelkezésre álló adatok áttekintése.

Az utóbbi 20 év során számos kutatás foglalkozott a szociális és gazdasági tényezők egészséget és jóllétet meghatározó szerepével, mindezek viszont nem mutattak rá a kulturális tényezők egészségi problémák kimenetére gyakorolt hatására.

2015 januárjában a WHO Európai Regionális Irodája a bölcsészet- és a társadalomtudomány kutatóiból álló szakértői csoportot hívott össze az egészség kulturális hátterének (CCH) tanulmányozására, és a meghívott szakemberek közreműködésével projektet indított szakterületük egészségügyhöz kapcsolódó vonatkozásainak az Európai stratégiai keretterv, az „Egészséget 2020-ra” program megvalósítását szolgáló kutatására.

A Regionális Iroda által 2016 áprilisában tartott második találkozón tovább folytak az egészségügyi döntéshozók tevékenységét a humán tudományok oldaláról megközelítő kutatásokkal kapcsolatos megbeszélések, és további ajánlások születtek a projekt megvalósításához. Így a javaslatok között szerepelt egy bölcsészet- és társadalomtudományi metodológiai eszköztár kialakítása is az adott egészségügyi problémák megoldására.