Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Szakértői vélemény az új egészségügyi technológiák etikai vonatkozásairól, illetve az ezek fejlesztésében megnyilvánuló lakossági részvételről

 ke302

Dratwa, Jim (szerk.) : Opinion on the ethical implications of new health technologies and citizen participation . — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. — 88 p. (L.sz.: E231 [E/2016/006])

hole

Az utóbbi időben számos innováció jelent meg az egészségügyi technológiák terén, és ismertté vált, hogy az egyének és a közösségek részéről felmerülő igények, alkalmazások újszerű módon járulnak hozzá az egészségügyi kutatások, gyakorlat és a szakpolitika előmozdításához.

Így az Európai Bizottság felkérésére, az Európai Tudományetikai és Technológiaértékelő Csoport (EGE) szakértői véleményt készített az új technológiák fejlesztésével és az ebben való lakossági részvétellel kapcsolatban felmerülő etikai kérdésekről. A dokumentum esettanulmányokon keresztül mutatja be a lakossági részvétel hatását a tudományos és technológiai innovációra, és az egyének egyre sokrétűbbé váló szerepét az egészségügy terén folytatott kutatásokban. Végezetül a négy fejezetre tagolódó kiadvány ajánlásokat fogalmaz meg a döntéshozók számára az új egészségügyi technológiákat előmozdító lakossági szerepvállalás előnyeinek előmozdításához, egyben megoldásokat javasol a potenciális hátrányok minimálisra való csökkentésére.