Egészség és Egészségmagatartás Iskoláskorban 2014

Németh Ágnes (szerk.) : Egészség és Egészségmagatartás Iskoláskorban 2014 : az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés . — Budapest : Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2016. — 234 p. : ill. ; 28 cm (L.sz.: E215 [E/2016/002], T32727 [S 4.0])

hole

“A HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) kutatás az egyik – ha nem a legfontosabb – forrásunk az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartásával kapcsolatosan. A több mint harminc éve elindult nemzetközi adatfelvétel negyvennél is több országban zajlik egységes módszertannal, négy- évenkénti gyakorisággal. Komoly eredmény és siker, hogy Magyarország a kezdetektől stabil tagja ennek az együttműködésnek. A 2014. évi felmérés 6153 fő, 5., 7., 9., illetve 11. évfolyamos tanuló reprezentatív mintavétellel nyert adatait elemzi; s a kötet, az így kapott eredményekről nyújt átfogó képet. A könyv, a bevezető módszertani és a záró, összegző fejezet között tizenöt, az egyes vizsgált területeket felölelő fejezetben mutatja be az eredményeket. A kötet értékét külön növeli, hogy hasonló információforrás alig áll rendelkezésünkre Magyarországon. Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) kutatás mellett – amely azonban egyrészt szűkebben, kizárólag az addiktív magatartásmódokra fókuszál, másrészt életkorban is szűkebb populációt céloz meg – a HBSC kutatás az egyetlen olyan nagymintás adatfelvétel ebben a korosztályban, amely átfogó képet tud adni a serdülőkorú fiatalok egészségmagatartásáról. Ezen információk fontossága nem hangsúlyozható eléggé: nem pusztán alapkutatási adatként érdekesek ezek az eredmények, hanem azért is, mert átfordíthatók olyan cselekvési tervekbe, prevenciós vagy egészségfejlesztő programokba, amelyek a fiatalok egészségesebb viselkedését célozzák. Ennek alapján pedig nem csak abban kell bíznunk, hogy a HBSC és hasonló kutatások a jövőben is sikerrel – sőt, lehetőség szerint növekvő támogatottság mellett – tudnak megvalósulni, hanem abban is, hogy az ezen kutatásokból szerzett tapasztalatok alapján valóban elindulnak olyan programok, amelyek elősegíthetik, hogy a fiatalok az egészségükre tudatosabban ügyelve és az egészséges életmódjukat jobban szolgáló körülmények között nőhessenek fel.”  Demetrovics Zsolt