Betegségmegelőzés egészséges környezeti viszonyok révén

 investing health literacy

Prüss-Ustün, A. : Preventing disease through healthy environments : a global assessment of the burden of disease from environmental risks . — Geneva : World Health Organization, 2016. — 176 p. (L.sz.: WE1153 [DVD/WHO/2016/018])

hole

A „Betegségmegelőzés egészséges környezeti viszonyok révén” című WHO-kiadvány átfogó értékelést közöl a környezet és az egészség kapcsolatáról, és kimutatja, hogy a környezeti viszonyok egészségesebbé tétele nagymértékben járulhat hozzá a korai halálozás és megbetegedések megelőzéséhez. A környezet és az egészség összefüggéseivel kapcsolatos legújabb adatok elemzésére és szakértői véleményekre támaszkodó jelentés több mint 100 betegség és egészségkárosodás alakulását tekinti át. Az ismertetett elemzés statisztikái szerint világviszonylatban a halálozás 23%-ban (az öt éven aluli gyermekek esetében 26%-ban) a potenciálisan módosítható környezeti tényezőknek tulajdonítható.
A korai halálozásra és az egészségkárosodással korrigált életévekre vonatkozó vizsgálatokhoz tudományos bizonyítékokon alapuló összehasonlító kockázatbecsléseket alkalmaztak, a környezeti ártalmaknak való kitettség értékelése szakértői véleményeken alapult. A korai halálozás kiváltó okai közül a vezető halálokokat az agyvérzés, az ischaemiás szívbetegség, a diarrhea és a rosszindulatú daganatok képezték. A kimutatások szerint a nem fertőző betegségek kivételével, a legnagyobb betegségteher a fejlődő országok lakosságát sújtja.
Az elemzés eredményei is alátámasztják a környezeti tényezők egészségesebbé tételére irányuló szektorközi együttműködés fokozásának szükségességét, ami a WHO Fenntartható Fejlesztési Céljaiban is megfogalmazásra került, mivel az egészségesebb környezeti viszonyok világviszonylatban is hosszú távú javulást eredményezhetnek az emberek egészségi állapotában.