Bevezetés a laboratóriumi medicinába

Szabó Antal (szerk.) : Bevezetés a laboratóriumi medicinába . — Budapest : Semmelweis Kiadó, 2015. — 420 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: T32644 [F 24])

hole

A laboratóriumi medicina magában foglalja a klinikai laboratóriumi vizs­gálatok teljes vertikumát, azok értelmezését, fejlesztését, valamint oktatását. Az általános orvosképzésen belül a laboratóriumi medicina tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azt a szemléletet, melyek révén a későbbi gyógyító munka során a laboratóriumok felé célzottan jól definiált vizsgálati kérdéseket tudnak feltenni, a kapott eredményeket helyesen tudják értékelni és beépíteni a diagnosztikus algoritmusba. A laboratóriumok ered­ményei a korszerű gyógyítás, kezelés, állapotmonitorozás számára elengedhetetlenek. A klinikai laboratóriumok egyik megközelítésben alkalmazott analitikai munkahelyek. Az a feladatuk, hogy az emberi szervezetben előforduló anyagokat kimutassák és szintjüket meghatározzák. Tehát minőségi és mennyiségi analitikai vizsgálatokat egyaránt magában foglalnak. A betegellátás mellett munkájuk szorosan kapcsolódik a klinikai kutatómunkához, a klinikai farmakológiai és a toxikológiai vizsgálatokhoz is, amelyeknek szintén van rutin jellegű analitikai követelményük. Az orvosi laboratóriumok másik megközelítésben diagnosztikai és konzultációs munkahelyek. A gyakorló orvosok számára lényeges, hogy ismerjék a laboratórium lehetőségeit és korlátait, a vizsgálatokat a „szükséges, de elegendő” kritériumok szerint tegyék meg. A különböző laboratóriumi paramétereket csak úgy tudják eredményesen felhasználni, ha azok biokémiai, kórélettani alapjait ismerik és ezek alapján értelmezni tudják a vizsgálatkéréseket és a kapott eredményeket. Az orvosi laboratóriumok feladata ennek elmélyítése konzultációk révén. Orvostanhallgatóknak, klinikai biokémikus szakvizsgára készülőknek, rezidenseknek útmutatót, segítséget szeretnénk adni a tanulmányaikhoz és a gyógyító tevékenységükhöz.