Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Magyar Közlöny 23. sz. (2024. február 29.) – egészségüggyel kapcsolatos új jogszabályok

41/2024. (II.29.) Korm. rendelet  – A magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról

42/2024 (II. 29.) Korm. rendelet – A járóbeteg-szakellátási digitális időpontfoglaló rendszer bevezetéséhez kapcsolódó rendelkezésekről

14/2024 (II.29.) BM rendelet  – Egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról