6/2024 (II.6) BM rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19) EüM rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny 13. sz. 2024. február 6. tartalomjegyzék
Magyar Közlöny 13. sz. 2024. február 6. szám letöltése