Kannabisz-politika és jogszabályok az északi országokban

 ke302

Rechel, Bernd : Cannabis Policy and Legislation in the Nordic Countries: Submitted by Edie at ISSUP on 15 April 2019. Published by Nordic Welfare Centre Publication Date: 15 April 2019ISBN: 978-91-88213-38. -148 p. KE378

A Stockholmban működő Északi Egészségügyi Központ (Nordic Welfare Centre) kannabisz politikával és jogszabályokkal foglalkozó jelentése áttekintést ad az észak-európai országok jogalkotása közötti hasonlóságokról és különbségekről, és az ezeket tükröző gyakorlatról.Skandináviában az alkohol után a kannabisz a második legelterjedtebb pszichoaktív szer, és használata az északi országok többségében egyre gyakoribbá válik a fiatal felnőtt lakosok körében. A drogfogyasztás fokozódása nemzetközi viszonylatban előreláthatólag egyre nagyobb társadalmi terhet jelent, bár a marihuána használat, ha eseti szinten marad, többnyire nem igényel orvosi ellátást. A problémakör kezelése szociális, egészségügyi vagy jogi kiindulást feltételez.

Skandináviában az igazságszolgáltatás kiemelt szerepet tölt be a kannabisz-használat visszaszorításában és megelőzésében, valamint a drogfogyasztással kapcsolatos szociális problémák kezelésében. A kábítószerekre vonatkozó összetett jogszabályok a fogyasztók és a beszállítók enyhébb és súlyosabb szabályszegéseire összpontosulnak.

Az északi országok korlátozzák a kannabisz-fogyasztást és birtoklást, így jogalkotásukkal a drogmentes társadalom célkitűzést kívánják elérni, csak Dánia gyakorlata megengedőbb valamivel a marihuána tekintetében.

Bár a kannabisz egészségügyi alkalmazása nemzetközi szinten egyre elfogadottabbá válik, még így is viszonylag kis méreteket ölt. Használata onkológiai betegek fájdalomcsillapítására, illetve a sclerosis multiplex bizonyos szimptómáinak enyhítésére engedélyezett. Bár alkalmazása számos más orvosi probléma esetén is indokolt lenne, kutatási eredményekkel mindeddig egyértelműen nem támasztották ezt alá. Így a kannabisz egészségügyi alkalmazása szigorú ellenőrzés alatt áll a skandináv országokban.

Az északi országok jogalkotása által szabályozott kannabisz-használatot és birtoklást bemutató jelentés a következő részekre tagolódik:
– bevezetés a kannabisz-használat északi trendjeinek áttekintésével,
– országos jelentés Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország gyakorlatáról kiegészítve az országra jellemző kulcsfontosságú tényezőkkel
– a további kutatásokra vonatkozó ajánlásokat tartalmazó átfogó összefoglalás

A jelentés anyaga szakirodalmi forrásokra, tanulmányokra, jelentésekre és hivatalos statisztikákra támaszkodik.