Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


A WHO Európai Régiójában élő serdülők alkoholfogyasztásának trendjei 2002 és 2014 között

 ke302

Inchley, Jo : Adolescent alcohol-related behaviours : trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014 . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2018. — 94 p. (L.sz.: WE1236 [DVD/WHO/2018/17])

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészséggel kapcsolatos Magatartására (HBSC) irányuló felmérés-sorozat a WHO nemzetközi együttműködésen alapuló vizsgálatsorozata, mely négyévente monitorozza a 11-13-15 éves fiúk és lányok egészséggel kapcsolatos magatartását, egészségkimeneteit és szociális környezetét. A HBSC már 30 éve folytat nemzetközi adatgyűjtést a serdülőkorúak egészségéről, alkoholfogyasztásáról és italozási szokásairól, és kiindulásul szolgál az italozás prevalenciájának az országos statisztikák és idősorok közötti összehasonlításához. A jelentés a HBSC felmérés alapján ismerteti a WHO Európai Régiójában élő serdülőkorúak alkoholfogyasztásának legújabb trendjeit, és rávilágít a régiószerte jelentkező eltérésekre a nemi tényezők és a társadalmi-gazdasági helyzet viszonylatában. Az előzőekben ezek a trendek együtt még nem jelentek meg, így a jelentés az első alkalommal ad átfogó képet a serdülőkorúak alkoholfogyasztásáról, italozási szokásairól, és széleskörű megvilágításba helyezi az adatokban a nemek, a társadalmi-gazdasági helyzet és a földrajzi elhelyezkedés szerint mutatkozó eltéréseket.