Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


A kábítószerpolitika egy évtizedének intézkedései – A civil társadalom árnyékjelentése

 ke302

Taking stock : A decade of drug policy : A civil society shadow report . — London : International Drug Policy Consortium, 2018. — 138 p. (L.sz.: KE359 [KAB/2018/10])

A Nemzetközi Kábítószerpolitikai Konzorcium (IDPC) által kiadott dokumentum az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakértői értékelések által validált kutatási eredményekkel és a civil társadalom parallel jelentéseivel kiegészülő adatai alapján tesz közzé értékelést az elmúlt évtized kábítószerpolitikai intézkedéseiről.
Már a Kábítószerekkel kapcsolatos 2009-es Politikai Deklaráció és Akcióterv, valamint az Egyesült Nemzetek 2016-os Közgyűlésének Rendkívüli Üléséről szóló beszámoló is elismerte a civil társadalom fontos szerepét az átfogó kábítószerpolitika kialakításában, megvalósításában, monitorozásában és kiértékelésében. Az IDPC dokumentum ebben a szellemben kíván konstruktívan hozzájárulni a globális kábítószerpolitika következő évtizedének magas szinten történő megvitatásához és kialakításához.
Az Árnyékjelentés három kiindulási pontot követ.
1) Elsődleges szempontként rámutat arra, hogy sürgős intézkedésekre lenne szükség a kábítószerstratégiák hatásaival foglalkozó kutatások kiszélesítéséhez és rend-szeresebbé tételéhez helyi, országos, regionális és nemzetközi szinten egyaránt.
2) A kiegyensúlyozottabb helyzetképhez fontos lenne a kutatásokhoz jelenleg rendelkezésre álló adatforrások kibővítése a civil társadalom és a tudományos kutatások révén rendelkezésre álló adatokkal, és ez különösen az emberi jogokkal kapcsolatos érzékeny adatokra vonatkozik.
3) Minthogy a kábítószerfogyasztás felszámolására irányuló célkitűzések nem vezettek kellő eredményre, és sok esetben még negatív következményekkel is jártak, a tagállamoknak megfontolás tárgyává kell tenniük a 2019-es év után következő időszak kábítószerstratégiája számára kijelölendő célokat és mérőszámokat.
A dokumentum ajánlásokat fogalmaz meg a fenntartható fejlődés 2030-as célkitűzéseivel és a nemzetközi emberi jogi kötelezettségvállalásokkal összhangban lévő, és a legsérülékenyebb csoportok jogait is figyelembe vevő kábítószerügyi célok kitűzéséhez.