Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Gyógyszertérítési stratégiák Európában

 ke302

Medicines reimbursement policies in Europe . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2018. — 200 p. (L.sz.: WE1229 [DVD/WHO/208/10])

A jelentés a WHO Európai Régiójának különböző országaiban alkalmazott gyógyszertérítési stratégiákat elemzi és tekinti át. Az ismertetett tanulmány adatgyűjtése többféle módszerrel történt – kérdőíves felmérés, szakirodalmi áttekintés, kutatókkal folytatott megbeszélések, elemző következtetések, stb. Míg szinte minden ország fekvőbeteg-ellátásában teljes körű fedezet jár a gyógyszerekre, a járóbeteg-ellátásban a gyógyszerárakra vonatkozó önrészfizetés általánosan alkalmazott eljárás. A WHO Európai Régiójában ennek túlzott anyagi terhével szemben védőmechanizmusok vannak érvényben a sérülékenyebb lakossági csoportok, a súlyos betegségek, illetve az életkori tényezők vonatkozásában. A jelentés alapelveket fogalmaz meg a gyógyszerek anyagi nehézségek nélküli hozzáférhetőségének biztosításához, mint a prioritásként való kezelés egyértelművé tétele, a sérülékenyebb csoportok helyzetének figyelembe vétele, a kedvezőbb árfekvésű gyógyszerek hatékony alkalmazása, illetve a döntéshozatallal kapcsolatos gyakorlat szoros figyelemmel kísérése. A nyolc fejezetből álló könyv anyagát háttér-információkat tartalmazó mellékletek egészítik ki.