Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Az elmeegészségügyi ellátás kultúrája és reformja Közép- és Kelet-Európában

 ke302

WHO Regional Office for Europe (közread. ) : Culture and reform of mental health care in central and eastern Europe : Workshop report, Klecany, Czechia, 2–3 October 2017 . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2018. — 41 p. (L.sz.: WE1220 [DVD/WHO/2018/01])

A WHO Európai Regionális Irodája és az Exeteri Egyetem (Egyesült Királyság) Kulturális és Egészségügyi Együttműködési Központja, valamint Csehország Országos Elmeegészségügyi Intézete 2017 október 2-3-án workshopot tartott a mentálhigiénés ellátás és a kultúra összefüggéseiről, illetve a Közép- és Kelet-Európában (CEE) ebben a tekintetben folyó reformfolyamatokról. A Klecany-ban (Csehország) tartott rendezvény célkitűzése az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a CEE-ben zajló elmeegészségügyi reformfolyamatok fő kulturális vonatkozásaira, és hozzájáruljon ezek jobb megértéséhez.
A WHO Európai Regionális Irodája az egészség és a kultúra összefüggéseivel foglalkozó 2015-ös Európai Egészségtájékoztatási Iniciatíva keretében projektet indított az egészség és az egészségügyi ellátás kulturális környezetének szisztematikus vizsgálatára, így az egészségügyre gyakorolt hatások feltérképezése alapján kimutathatóvá vált, hogy a társadalom- és természettudomány területén folyó kutatások komoly alapot teremtenek az egészségügyi döntéshozáshoz.
A jelentés ismerteti a workshop témaköreit a következők szerint:1. az elmeegészségügyi ellátást előmozdító főbb kulturális tényezők meghatározása és egységbe foglalása
2. az elmeegészségügyi ellátás kulturális vonatkozásaival foglalkozó új kutatási területek kijelölése
3. ajánlások megfogalmazása azoknak a kulturális összefüggéseknek a figyelembe vételére, melyek hatást gyakorolhatnak a CEE egészségügyi stratégiáira és gyakorlatáraA workshop résztvevői az elhangzott előadások és ezek megvitatása alapján az alábbi kulturális tényezőket találták kulcsfontosságúnak a mentálhigiénés ellátás reformja szempontjából:

1. a szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéshozás és a döntéshozó folyamatok értékelésének kultúrája
2. együttműködés a szolgáltatások nyújtásában, különös tekintettel az ellátottak és családtagjaik bevonására
3. a közösségben való gondozás szerepének jobb felismerése

Az érintettek bevonása ellátásukba és a felek közötti párbeszéd létfontosságú a betegközpontú megközelítést alkalmazó mentálhigiénés ellátást nyújtó rendszerek eredményes működéséhez, így a kommunikáció kiépítésén alapuló szektorközi együttműködés és a kulturális összefüggésekre vonatkozó kutatások szilárd alapul szolgálnak a betegek emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásához.