Klímaváltozás és egészségvédelem 2017-ben, Európában

 ke302

WHO Regional Office for Europe (közread ) : Protecting health in Europe from climate change : 2017 update . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2017. — 85 p. (L.sz.: WE1209 [DVD/WHO/2017])

Napjainkban tudományos bizonyítékokkal alátámasztott tény, hogy a Föld éghajlata átalakulóban van. A klímaváltozás hatásait az olyan gyakorivá váló jelenségek jelzik – mint a drámai hőséghelyzetet hozó időszakok vagy az árvizek, illetve az ezek révén vagy a különböző kórokozók által terjesztett betegségek és ételmérgezések.
„A klímaváltozással szembeni egészvédelem” című WHO-dokumentum az egészségügy és a környezetvédelem terén dolgozó szakemberek, döntéshozók tevékenységéhez kíván segítséget nyújtani az élelmiszerbiztonságot, valamint a levegő és a víz minőségét fokozottan terhelő helyzet kezeléséhez.
A nemzetközi és országos szinten egyaránt komoly stratégiai, technológiai, intézményi és magatartásbeli változásokhoz – melyek az üvegházhatás kivédéséhez szükségesek – az alapokat a 2015 decemberében hozott Párizsi Megállapodás teremtette meg.
Az egészségügyi ágazat ––a környezetvédelmi intézkedések vonatkozásában – példával járhat elől széndioxid-kibocsátásának mérséklésére irányuló kötelezettség-vállalásával.
A 2017-es helyzetképet bemutató WHO-dokumentum négy fejezetre tagolódik az alábbiak szerint:
1) a klímaváltozás egészségre gyakorolt hatása a WHO Európai Régiójában
2) az egészségügyi vonatkozásban megnyilvánuló előrelépések a közlekedés, energiaszolgáltatás, a táplálkozás és a lakáskörülmények terén
3) az Európai Regionális Cselekvési Keretterv ajánlásainak bevezetése a környezeti hatások kivédésére
4) a klímaváltozásra fokozottabban összpontosító országos egészségügyi programok indítására való felhívás a környezeti tényezők miatt felmerülő egészségügyi ártalmak kivédésére, illetve rugalmas kezelésére