A városi zöldfelületek és az egészség összefüggését alátámasztó tudományos bizonyítékok áttekintése

 ke302

Egorov, Andrey I. : Urban green spaces and health : A review of evidence . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 92 p. (L.sz.: WE1189 [DVD/WHO/2016/046])

hole

A WHO felkérésére készült jelentés a városi zöldfelületek – parkok, játszóterek, lakossági zöldövezet – egészségre gyakorolt kedvező hatásainak ismertetése keretében részletesen foglalkozik a természetes környezet mentálhigiénére gyakorolt hatásával, a kardiovaszkuláris problémák okozta megbetegedések és halálozás csökkenésével, az obezitás és a 2-es típusú diabetes kockázatának visszaszorulásával és a terhességkimenetek kedvezőbb alakulásával. Az eredményre vezető tényezők közé tartozik a stresszcsökkentés, a fokozott fizikai aktivitás előmozdítása, valamint a levegőszennyezés, a zaj és a nagyobb hőhatásnak való kitettség mérséklésére hozott intézkedések.

Az előzőekben a népegészségügyi vonatkozású és a nemzetközi kötelezettségvállalást feltételező célok, így a Pármai Deklaráció által kezdeményezett kötelezettségvállalás és a Fenntartható Fejlesztési Célok megvalósítása szempontjából számos felmérés tekintette át az egészségi állapotban pozitív hatást kiváltó városi zöldfelületek jellemzőit és elérhetőségüket a szabadban folytatandó relaxációs és sporttevékenységekhez.

A jelentés beszámol egy, a zöldfelületek elérhetőségének feltérképezéséhez javasolt, és három európai nagyvárosban már bevezetett indikátor alkalmazásáról, ami módszertani segítséget nyújt a területhasználat és a népességi adatok térinformatikai (GIS) elemzéséhez, és áttekintést ad a városi zöldfelületek egészségügyi vonatkozásait alátámasztó tudományos bizonyítékokról.