Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Átfogó jelentés a 2016-os tuberkulózis-helyzetről

 ke302

World Health Organization (Geneva) (CHE) (közread. ) : Global tuberculosis report 2016 . — Geneva : World Health Organization, 2016. — 214 p. (L.sz.: WE1185 [DVD/2016/043])

hole

Az Egészségügyi Világszervezet 1997 óta minden évben jelentést ad ki az átfogó tbc-helyzetről, és naprakész értékelést készít a betegség által kiváltott epidémia alakulásáról, valamint a tuberkulózis megelőzése, diagnosztizálása és kezelése terén – globális, regionális és országos szinten – felmutatott eredményekről, melyek az átfogó tbc-stratégiákat, a WHO tagországok által támogatott célkitűzéseket és az ENSZ szélesebb körű fejlesztési céljait követik.

A Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG-k) és az „End TB Strategy” közös célja a 2015-ös helyzethez képest 80%-os csökkenés elérése a tbc incidenciájában, illetve 90%-os csökkenés a betegség okozta mortalitásban 2030-ig. A jelentés számottevő különbségekre mutat rá az egyes országok gyakorlatában a tbc-s betegek számára nyújtott szolgáltatások elérhetőségében, a költség-hatékony diagnosztizálásban és kezelésben. A tuberkulózis visszaszorítása viszont komoly elkötelezettséget feltételez és az anyagi erőforrások fokozott biztosítását igényli, így a betegség leküzdésére irányuló erőfeszítések felgyorsítására csak ilyen módon nyílhat lehetőség világviszonylatban és az egyes országok szintjén egyaránt.