Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Kézikönyv a gyermekbántalmazás országos prevalenciájának méréséhez és monitorozásához

 ke302

Meinck, Franziska: Measuring and monitoring national prevalence of child maltreatment : a practical handbook . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 49 p. (L.sz.: WE1164 [DVD/WHO/2016/028])

hole

A kézikönyv célja egy, a gyermekbántalmazás prevalenciáját Európában felmérő és monitorozó felügyeleti rendszer felállításának támogatása. Az elgondolások szerint a felügyeleti rendszer felállításával a gyermekbántalmazás megelőzésére irányuló 2015-2020-as akcióterv egyik fontos tényezője valósulna meg. A dokumentum ismerteti a gyermekek védelmére szolgáló felügyeleti rendszerek felállításának lépéseit, és ajánlásokat fogalmaz meg az adatgyűjtéssel, a felmérésben részt vevők kiválasztásával és az etikai megfontolásokkal kapcsolatban.

A kiadvány szisztematikus irodalmi áttekintés alapján optimális módszerként három, a gyakorlatban már bevált kérdőíves felmérés alkalmazását javasolja a gyermekbántalmazás prevalenciájával kapcsolatos vizsgálatokhoz, valamint közösségen alapuló felméréseket indítványoz. Ez utóbbiakat lehetőség szerint iskolák bevonásával kell végezni, minden vizsgált korcsoportban mintegy1500 tanulóból álló országos reprezentatív minták alapján. A feltett kérdéseknek az előző évben vagy az előzőekben bármikor bekövetkezett bántalmazások prevalenciájára kell irányulnia. A prevalencia ráták alakulásának monitorozásához a felméréseket több időpontra kell időzíteni, és lehetőség szerint négy-hét évente elvégezni. Az ajánlásokat követően, a kiadvány anyaga a gyermekbántalmazás vizsgálatára irányuló felmérésekkel kapcsolatban felmerülő etikai kérdések megvitatásával zárul.