Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


2016-2020-as cselekvési terv a tbc és multigyógyszer-rezisztens variánsa leküzdésére a WHO Európai Régiójában

 ke302

WHO Regional Office for Europe (közread. ) : Roadmap to implement the tuberculosis action plan for the WHO European Region 2016-2020 : Towards ending tuberculosis and multidrug-resistant tuberculosis . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 64 p. (L.sz.: WE1158 [DVD/WHO/2016/023])

hole

A WHO Európai Régiójának a tuberkulózis leküzdésére irányuló 2016-2020-as Cselekvési Terve regionális szintű összefogással jött létre azzal a céllal, hogy a tbc elleni globális stratégia (End TB Strategy) eredményeit először regionális színtérre adaptálja, majd a továbbiakban országos szinten is alkalmazza.

A 2016-2020-as Cselekvési Terv, mely a hasonló tárgyú 2011-2015-ös Konszolidált Cselekvési Terv eredményein alapul, stratégiai irányvonalakat határoz meg az „Egészséget 2020-ra” programmal összhangban a tuberkulózis és multigyógyszer-rezisztens variánsa kezelésére és visszaszorítására irányuló célok, feladatok ellátásához. Gyakorlati megvalósítására a WHO Európai Régiójának minden tagállamában lehetőség nyílik függetlenül attól, hogy a betegség milyen incidenciával jelentkezik az egyes országokban. A terv, melynek elsődleges célja a tbc és multigyógyszer-rezisztens variánsa elleni globális stratégia eredményeinek regionális, majd országos szinten való megvalósítása, az elemzések szerint a betegség megelőzése és a halálozás elkerülése révén az egészségügyi költségek vonatkozásában is komoly költség-hatékonyságra vezet.