Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Medinfo – Koronavírus információk


Az innováció mint célkitűzés az antibiotikumokkal kapcsolatos gyógyszerkutatásban, fejlesztésben

 ke302

Renwick, Matthew J : Targeting innovation in antibiotic drug discovery and development : The need for a One Health – One Europe – One World Framework . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 133 p. (L.sz.: WE1155 [DVD/WHO/2016/020])

hole

Az Európai Uniónak az antimikrobiális rezisztencia problémakörével foglalkozó 2016 februári miniszteriális konferenciáját a London School of Economics készítette elő az antibiotikumokkal kapcsolatos gyógyszerfejlesztések áttekintésével. Az antimikrobiális rezisztencia globális kihívást jelent a népegészségügy és a modern medicina számára egyaránt. Az új antibiotikumok kifejlesztésére irányuló kutatások alapvető fontosságúak a gyógyszereknek ellenálló mikróbák leküzdése szempontjából. Napjainkban nemzetközi, Európai Uniós és országos szinten számos iniciatíva tűzi céljául az antibiotikumokra irányuló újítások különböző – tudományos, jogszabályi és gazdasági jellegű – korlátainak felszámolását. A kiadvány áttekinti az antibiotikum- fejlesztésre irányuló iniciatívákat, melyekhez kritikai elemzést is fűz, és ajánlásokat fogalmaz meg az ilyen jellegű gyógyszerkutatások európai és világviszonylatban történő előmozdítására.